Vandaag is een preventieadviseur op school meestal een leraar die er een opdracht bijneemt na een specifieke opleiding met examen en eindwerk. Dat komt omdat de preventieadviseur wordt aangesteld in een bestaand ambt zoals leraar, administratief medewerker of technisch adviseur. De school moet dus middelen gebruiken die eigenlijk bedoeld zijn voor het verdelen van de klassen en de lesopdrachten van de leraren. Ze beschikt dus niet over bijkomende middelen voor preventiewerking, verklaart de koepel. Tijdens de coronacrisis werd voor het grote publiek duidelijk wat de taken van een preventieadviseur op school zijn, maar ook in niet-pandemietijden spelen ze een belangrijke rol om de veiligheid van leerlingen en leerkrachten te garanderen. Ze bewaken onder meer de brandveiligheid, implementeren de nieuwe richtlijnen van de overheid en stellen een preventieplan tegen stress op en rollen dat uit. "Zij verdienen erkenning en een goede ondersteuning voor het werk dat ze doen", vindt directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve. Concreet vraagt de koepel om een specifiek statuut op te richten voor de preventieadviseur. In de nieuwe onderwijs-CAO XII, waaraan de laatste hand wordt gelegd en dat eerstdaags ondertekend wordt, is afgesproken dat het mandaat van preventieadviseur wordt gecreëerd, "maar dat helpt de school noch de preventieadviseur zelf vooruit", aldus Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "De school dient nog steeds haar eigen middelen voor het organiseren van de preventie aan te spreken en de preventieadviseur kan nog steeds niet worden verloond volgens functie en opleidingsniveau, en hij kan ook geen pensioen of sociale rechten opbouwen. Daarvoor is de oprichting van een specifiek ambt nodig." "De coronacrisis toont des te meer aan dat preventieadviseurs onmisbaar zijn voor de werking van onze scholen", aldus Boeve nog. "Scholen willen het juiste profiel daarvoor kunnen aantrekken én die ook correcte arbeidsvoorwaarden aanbieden. De preventieadviseurs verdienen waardering voor hun opdracht, engagement en de dynamiek waarmee ze aan dynamische risicobeheersing doen." (Belga)

Vandaag is een preventieadviseur op school meestal een leraar die er een opdracht bijneemt na een specifieke opleiding met examen en eindwerk. Dat komt omdat de preventieadviseur wordt aangesteld in een bestaand ambt zoals leraar, administratief medewerker of technisch adviseur. De school moet dus middelen gebruiken die eigenlijk bedoeld zijn voor het verdelen van de klassen en de lesopdrachten van de leraren. Ze beschikt dus niet over bijkomende middelen voor preventiewerking, verklaart de koepel. Tijdens de coronacrisis werd voor het grote publiek duidelijk wat de taken van een preventieadviseur op school zijn, maar ook in niet-pandemietijden spelen ze een belangrijke rol om de veiligheid van leerlingen en leerkrachten te garanderen. Ze bewaken onder meer de brandveiligheid, implementeren de nieuwe richtlijnen van de overheid en stellen een preventieplan tegen stress op en rollen dat uit. "Zij verdienen erkenning en een goede ondersteuning voor het werk dat ze doen", vindt directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve. Concreet vraagt de koepel om een specifiek statuut op te richten voor de preventieadviseur. In de nieuwe onderwijs-CAO XII, waaraan de laatste hand wordt gelegd en dat eerstdaags ondertekend wordt, is afgesproken dat het mandaat van preventieadviseur wordt gecreëerd, "maar dat helpt de school noch de preventieadviseur zelf vooruit", aldus Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "De school dient nog steeds haar eigen middelen voor het organiseren van de preventie aan te spreken en de preventieadviseur kan nog steeds niet worden verloond volgens functie en opleidingsniveau, en hij kan ook geen pensioen of sociale rechten opbouwen. Daarvoor is de oprichting van een specifiek ambt nodig." "De coronacrisis toont des te meer aan dat preventieadviseurs onmisbaar zijn voor de werking van onze scholen", aldus Boeve nog. "Scholen willen het juiste profiel daarvoor kunnen aantrekken én die ook correcte arbeidsvoorwaarden aanbieden. De preventieadviseurs verdienen waardering voor hun opdracht, engagement en de dynamiek waarmee ze aan dynamische risicobeheersing doen." (Belga)