Een kind dat mee verwikkeld is in de vechtscheiding van zijn ouders kan tijdens een gerechtelijke procedure wel gehoord worden, maar van zodra er een beslissing is, heeft hij geen juridische mogelijkheden om zich tegen die beslissing te verzetten. Nochtans is het best mogelijk dat een kind niet tevreden is met de uitkomst, en een eigen rechtsingang zou het kind de mogelijkheid geven om zijn stem alsnog te laten gelden. De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat kreeg vorig werkjaar heel wat meldingen over (v)echtscheidingen, vaak omdat jongeren zich niet gehoord voelden. "Dat is jammer. We kunnen natuurlijk niet helpen bij de scheiding zelf, maar we kunnen mensen er wel attent op maken dat ze best eerst proberen te bemiddelen vooraleer ze overgaan tot zware juridische procedures. En als die procedures er toch komen, dat ze dan luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben, ook als ze jonger zijn dan 12 jaar", zegt Vrijens. "Volwassenen denken vaak dat kinderen te jong zijn, terwijl ze zeker nuttige dingen kunnen zeggen over waar ze willen wonen na de scheiding en hoe ze willen leven." Een rechter is wettelijk verplicht om kinderen ouder dan 12 jaar aan het woord te laten. Bij jonge kinderen moet dat in principe als het kind daar zelf om vraagt, maar volgens de Kinderrechtencommissaris gebeurt dat niet altijd. "Er is nood aan sensibilisering over die regels en bovendien moet erop worden toegezien dat de rechter het kind voldoende op de voorgrond plaatst", klinkt het. Vrijens benadrukt nog dat een echtscheiding niet automatisch slecht is voor een kind, maar dat het belangrijk is om het kind ernstig te nemen. "Vaak komen kinderen zelfs met creatieve oplossingen op de proppen", klinkt het. (Belga)

Een kind dat mee verwikkeld is in de vechtscheiding van zijn ouders kan tijdens een gerechtelijke procedure wel gehoord worden, maar van zodra er een beslissing is, heeft hij geen juridische mogelijkheden om zich tegen die beslissing te verzetten. Nochtans is het best mogelijk dat een kind niet tevreden is met de uitkomst, en een eigen rechtsingang zou het kind de mogelijkheid geven om zijn stem alsnog te laten gelden. De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat kreeg vorig werkjaar heel wat meldingen over (v)echtscheidingen, vaak omdat jongeren zich niet gehoord voelden. "Dat is jammer. We kunnen natuurlijk niet helpen bij de scheiding zelf, maar we kunnen mensen er wel attent op maken dat ze best eerst proberen te bemiddelen vooraleer ze overgaan tot zware juridische procedures. En als die procedures er toch komen, dat ze dan luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben, ook als ze jonger zijn dan 12 jaar", zegt Vrijens. "Volwassenen denken vaak dat kinderen te jong zijn, terwijl ze zeker nuttige dingen kunnen zeggen over waar ze willen wonen na de scheiding en hoe ze willen leven." Een rechter is wettelijk verplicht om kinderen ouder dan 12 jaar aan het woord te laten. Bij jonge kinderen moet dat in principe als het kind daar zelf om vraagt, maar volgens de Kinderrechtencommissaris gebeurt dat niet altijd. "Er is nood aan sensibilisering over die regels en bovendien moet erop worden toegezien dat de rechter het kind voldoende op de voorgrond plaatst", klinkt het. Vrijens benadrukt nog dat een echtscheiding niet automatisch slecht is voor een kind, maar dat het belangrijk is om het kind ernstig te nemen. "Vaak komen kinderen zelfs met creatieve oplossingen op de proppen", klinkt het. (Belga)