Het is onbegrijpelijk dat maatregelen zoals een waardebon of uitstel van betaling wel kunnen ingevoerd worden voor mensen met een tweede verblijf, maar niet voor mensen die een appartement of een woning huren, terwijl net zij in de problemen komen door de Corona-crisis.

Vlaamse huurpremie

De aandacht voor de betalingsproblemen van heel wat huurders door de Corona-crisis is veel te beperkt. Vlaams minister van wonen Diependaele gaf aan niet te willen tussenkomen in privaatrechtelijke huurcontracten. Maar de minister kan wel een tijdelijke huurpremie invoeren voor private huurders als ze door de crisis het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Of hij kan de bestaande Vlaamse huurpremie tijdelijk veralgemenen.

Vandaag moeten alle kandidaat-huurders van een sociale woning eerst vier jaar een woning op de private huurmarkt huren voor zij een premie van de regering ontvangen. De minister kan deze termijn perfect inkorten. Het is de verantwoordelijkheid van de minister om de kwetsbare huurders vanaf de eerste dag te ondersteunen, al zeker in tijden zoals vandaag.

Geef een waardebon niet aan mensen met een tweede verblijf, wel aan huurders.

An Moerenhout, Vlaams parlementslid voor Groen.

Eerder werd bekend dat mensen die een huis kochten en problemen hebben om de lening af te betalen, tot zes maanden uitstel van betaling kunnen krijgen. Vandaag raakt bekend dat ook mensen met een tweede verblijf een waardebon als tegemoetkoming van de regering kunnen ontvangen. Maar ik blijf op mijn honger zitten hoe deze Vlaamse regering de Vlaamse huurders tegemoet wil komen. De huurders in Vlaanderen zijn net een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.

Vlaamse armoede neemt toe

Al voor de coronacrisis uitbrak, betaalde de helft van de huurders meer dan een derde van zijn inkomen aan huur. Meer dan een derde van de huurders had voor de crisis al het risico om in armoede terecht te komen. De armoede in Vlaanderen neemt jaar na jaar toe, net omdat steeds minder Vlamingen hun huur kunnen betalen. Bovendien stonden er eind 2018 maar liefst 153.910 kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale woning in Vlaanderen. De meeste van die mensen huren vandaag noodgedwongen op de private huurmarkt. Nu iedereen getroffen wordt door de Coronacrisis, heeft deze kwetsbare groep nog meer risico op betalingsproblemen. En het zijn net deze mensen die de Vlaamse regering in de kou laat staan.

Ook studenten op kot worden het slachtoffer van de crisis. De universiteiten en hogescholen doceren vanaf nu online, en dat tot op het einde van het academiejaar. Heel veel studenten wonen daardoor noodgedwongen terug bij hun ouders. Maar wat met de huur van het kot? Op een aantal plaatsen, zoals in Leuven, zijn er mooie initiatieven. Zo geeft KULeuven aan alle studenten een korting van 50 procent op het patrimonium dat ze in eigen beheer hebben. Een sociale maatregel van de universiteit. Helaas geldt deze maatregel alleen aan de KULeuven, en is het geen algemene maatregel voor alle studenten.

De regering kijkt toe

De woonzekerheid van heel wat Vlamingen staat onder druk, nu nog meer dan voor de Corona-crisis. De kans is hoog dat de armoede op de huurmarkt de komende maanden sterk zal toenemen. De Vlaamse regering staat erbij en kijkt ernaar. Dat is onaanvaardbaar. Zij zet in op de solidariteit van de verhuurder, maar dat is een teken van onmacht. Recht op wonen is een grondrecht, en het is aan de regering om dat recht te waarborgen, al zeker op het moment dat er een crisis zoals vandaag heerst.

Het is onbegrijpelijk dat maatregelen zoals een waardebon of uitstel van betaling wel kunnen ingevoerd worden voor mensen met een tweede verblijf, maar niet voor mensen die een appartement of een woning huren, terwijl net zij in de problemen komen door de Corona-crisis. Vlaamse huurpremieDe aandacht voor de betalingsproblemen van heel wat huurders door de Corona-crisis is veel te beperkt. Vlaams minister van wonen Diependaele gaf aan niet te willen tussenkomen in privaatrechtelijke huurcontracten. Maar de minister kan wel een tijdelijke huurpremie invoeren voor private huurders als ze door de crisis het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Of hij kan de bestaande Vlaamse huurpremie tijdelijk veralgemenen. Vandaag moeten alle kandidaat-huurders van een sociale woning eerst vier jaar een woning op de private huurmarkt huren voor zij een premie van de regering ontvangen. De minister kan deze termijn perfect inkorten. Het is de verantwoordelijkheid van de minister om de kwetsbare huurders vanaf de eerste dag te ondersteunen, al zeker in tijden zoals vandaag.Eerder werd bekend dat mensen die een huis kochten en problemen hebben om de lening af te betalen, tot zes maanden uitstel van betaling kunnen krijgen. Vandaag raakt bekend dat ook mensen met een tweede verblijf een waardebon als tegemoetkoming van de regering kunnen ontvangen. Maar ik blijf op mijn honger zitten hoe deze Vlaamse regering de Vlaamse huurders tegemoet wil komen. De huurders in Vlaanderen zijn net een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.Vlaamse armoede neemt toeAl voor de coronacrisis uitbrak, betaalde de helft van de huurders meer dan een derde van zijn inkomen aan huur. Meer dan een derde van de huurders had voor de crisis al het risico om in armoede terecht te komen. De armoede in Vlaanderen neemt jaar na jaar toe, net omdat steeds minder Vlamingen hun huur kunnen betalen. Bovendien stonden er eind 2018 maar liefst 153.910 kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale woning in Vlaanderen. De meeste van die mensen huren vandaag noodgedwongen op de private huurmarkt. Nu iedereen getroffen wordt door de Coronacrisis, heeft deze kwetsbare groep nog meer risico op betalingsproblemen. En het zijn net deze mensen die de Vlaamse regering in de kou laat staan.Ook studenten op kot worden het slachtoffer van de crisis. De universiteiten en hogescholen doceren vanaf nu online, en dat tot op het einde van het academiejaar. Heel veel studenten wonen daardoor noodgedwongen terug bij hun ouders. Maar wat met de huur van het kot? Op een aantal plaatsen, zoals in Leuven, zijn er mooie initiatieven. Zo geeft KULeuven aan alle studenten een korting van 50 procent op het patrimonium dat ze in eigen beheer hebben. Een sociale maatregel van de universiteit. Helaas geldt deze maatregel alleen aan de KULeuven, en is het geen algemene maatregel voor alle studenten.De regering kijkt toeDe woonzekerheid van heel wat Vlamingen staat onder druk, nu nog meer dan voor de Corona-crisis. De kans is hoog dat de armoede op de huurmarkt de komende maanden sterk zal toenemen. De Vlaamse regering staat erbij en kijkt ernaar. Dat is onaanvaardbaar. Zij zet in op de solidariteit van de verhuurder, maar dat is een teken van onmacht. Recht op wonen is een grondrecht, en het is aan de regering om dat recht te waarborgen, al zeker op het moment dat er een crisis zoals vandaag heerst.