Dat staat in Het Nieuwsblad en de kranten van Sudpresse. Het treedt op 15 september in werking.

Het overlegorgaan moet vier keer per jaar bijeengeroepen worden. Gevangenen kunnen er samen met de directeur overleggen over dagelijkse problemen, zoals de hoge prijzen van de producten in de kantine, de kwaliteit van het eten, of het tijdstip waarop de wandeling ge­organiseerd wordt. De gedetineerden kunnen zelf de onderwerpen aanbrengen, al is het de directie die ze moet goedkeuren.

Alle gedetineerden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de raad in hun gevangenis, die minstens vier gevangenen zal tellen. Alleen gevaarlijke gevangenen mogen worden geweerd. De directeur zal de vertegenwoordigers dan via loting bepalen. Er zullen ook plaatsvervangers aangeduid worden, voor het geval dat een van de verkozenen vrijgelaten wordt.

Dat staat in Het Nieuwsblad en de kranten van Sudpresse. Het treedt op 15 september in werking.Het overlegorgaan moet vier keer per jaar bijeengeroepen worden. Gevangenen kunnen er samen met de directeur overleggen over dagelijkse problemen, zoals de hoge prijzen van de producten in de kantine, de kwaliteit van het eten, of het tijdstip waarop de wandeling ge­organiseerd wordt. De gedetineerden kunnen zelf de onderwerpen aanbrengen, al is het de directie die ze moet goedkeuren. Alle gedetineerden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de raad in hun gevangenis, die minstens vier gevangenen zal tellen. Alleen gevaarlijke gevangenen mogen worden geweerd. De directeur zal de vertegenwoordigers dan via loting bepalen. Er zullen ook plaatsvervangers aangeduid worden, voor het geval dat een van de verkozenen vrijgelaten wordt.