Het decreet geeft de publieke welzijnsverenigingen de mogelijkheid zelf een vzw of een vennootschap op te richten of er deelgenoot van te worden. Aan die private structuren kan dan personeel worden overdragen of ter beschikking worden gesteld. Vennootschappen zouden tot 49 procent van het kapitaal kunnen inbrengen. Het voorstel botst op felle weerstand bij de vakbonden, die al manifesteerden aan het Vlaams Parlement. In plaats van privatisering en commercialisering van de zorg moet een omgekeerde beweging gemaakt worden en opgekomen worden voor sterke openbare voorzieningen, vinden ze. "Die moeten kwalitatieve, betaalbare en voor iedereen toegankelijke zorg centraal zetten, los van het marktmechanisme." Woensdag kwam het voorstel van decreet aan bod in de Vlaamse plenaire, maar oppositiepartijen PVDA, Vooruit en Groen dienden amendementen in, waarover ze het advies van de Raad van State willen. In de amendementen verwerkten ze de standpunten van de Vlaamse Raad WVG, waarin werknemers, werkgevers en voorzieningen vertegenwoordigd zijn. Vlaams Belang steunde die vraag om advies, waardoor de behandeling van het decreet werd geschorst. De meerderheid had het over obstructiepolitiek. (Belga)

Het decreet geeft de publieke welzijnsverenigingen de mogelijkheid zelf een vzw of een vennootschap op te richten of er deelgenoot van te worden. Aan die private structuren kan dan personeel worden overdragen of ter beschikking worden gesteld. Vennootschappen zouden tot 49 procent van het kapitaal kunnen inbrengen. Het voorstel botst op felle weerstand bij de vakbonden, die al manifesteerden aan het Vlaams Parlement. In plaats van privatisering en commercialisering van de zorg moet een omgekeerde beweging gemaakt worden en opgekomen worden voor sterke openbare voorzieningen, vinden ze. "Die moeten kwalitatieve, betaalbare en voor iedereen toegankelijke zorg centraal zetten, los van het marktmechanisme." Woensdag kwam het voorstel van decreet aan bod in de Vlaamse plenaire, maar oppositiepartijen PVDA, Vooruit en Groen dienden amendementen in, waarover ze het advies van de Raad van State willen. In de amendementen verwerkten ze de standpunten van de Vlaamse Raad WVG, waarin werknemers, werkgevers en voorzieningen vertegenwoordigd zijn. Vlaams Belang steunde die vraag om advies, waardoor de behandeling van het decreet werd geschorst. De meerderheid had het over obstructiepolitiek. (Belga)