Het rapport meldt dat 86 procent van de door Europa beschermde natuurgebieden in Vlaanderen in slechte toestand verkeert. Groen geeft aan dat er de afgelopen jaren effectief natuur is bij gekomen, maar benadrukt dat de bescherming van de natuur meer betekent dan alleen natuur- en bosgebieden bij creëren. Volgens de oppositiepartij knelt het schoentje in alles wat er buiten de natuurgebieden fout loopt. "Als onze waterlopen proper zijn, de lucht gezond en er geen bodems vervuild worden, dan herstelt de natuur zich vanzelf. Daarvoor hebben we een omgevingsbeleid nodig dat afgestemd wordt op ons natuurbeleid. Vandaag is dat te verkokerd. Betere samenhang tussen omgeving en natuur moet vooropstaan", aldus Mieke Schauvliege. Om de uitstoot van het vele stikstof aan te pakken dat vandaag op ons groen valt, moet volgens Schauvliege de veestapel inkrimpen, moeten er minder dieselwagens rondrijden en moeten oude gebouwen beter geïsoleerd worden. Groen roept de Vlaamse regering ook op om structureel beton open te breken. "Dit is belangrijk om verdroging aan te pakken. Volgens het natuurrapport zijn sinds de jaren '50 maar liefst 85 procent van onze moerassen verloren gegaan. Een structureel probleem los je enkel op met structurele maatregelen", aldus Schauvliege. Naast die oproep om meer aandacht te hebben voor de versterking van de natuur vraagt Schauvliege of de regering kijkt op langere termijn. "De Vlaamse regering zal de Vlaamse natuur alleen in goede staat brengen als ze het probleem integraal aanpakt en met een langetermijnvisie. Als de kwaliteit van onze omgeving verbetert dan kan de natuur zich traag terug ontwikkelen. Een goede milieukwaliteit creëren en behouden is een werk van lange adem. Dat staat haaks op beleidsmakers die de dagelijkse waan vaak belangrijker vinden", besluit Schauvliege. (Belga)

Het rapport meldt dat 86 procent van de door Europa beschermde natuurgebieden in Vlaanderen in slechte toestand verkeert. Groen geeft aan dat er de afgelopen jaren effectief natuur is bij gekomen, maar benadrukt dat de bescherming van de natuur meer betekent dan alleen natuur- en bosgebieden bij creëren. Volgens de oppositiepartij knelt het schoentje in alles wat er buiten de natuurgebieden fout loopt. "Als onze waterlopen proper zijn, de lucht gezond en er geen bodems vervuild worden, dan herstelt de natuur zich vanzelf. Daarvoor hebben we een omgevingsbeleid nodig dat afgestemd wordt op ons natuurbeleid. Vandaag is dat te verkokerd. Betere samenhang tussen omgeving en natuur moet vooropstaan", aldus Mieke Schauvliege. Om de uitstoot van het vele stikstof aan te pakken dat vandaag op ons groen valt, moet volgens Schauvliege de veestapel inkrimpen, moeten er minder dieselwagens rondrijden en moeten oude gebouwen beter geïsoleerd worden. Groen roept de Vlaamse regering ook op om structureel beton open te breken. "Dit is belangrijk om verdroging aan te pakken. Volgens het natuurrapport zijn sinds de jaren '50 maar liefst 85 procent van onze moerassen verloren gegaan. Een structureel probleem los je enkel op met structurele maatregelen", aldus Schauvliege. Naast die oproep om meer aandacht te hebben voor de versterking van de natuur vraagt Schauvliege of de regering kijkt op langere termijn. "De Vlaamse regering zal de Vlaamse natuur alleen in goede staat brengen als ze het probleem integraal aanpakt en met een langetermijnvisie. Als de kwaliteit van onze omgeving verbetert dan kan de natuur zich traag terug ontwikkelen. Een goede milieukwaliteit creëren en behouden is een werk van lange adem. Dat staat haaks op beleidsmakers die de dagelijkse waan vaak belangrijker vinden", besluit Schauvliege. (Belga)