De Europese Commissie publiceert elk jaar een boordtabel over de onafhankelijkheid, de kwaliteit en de efficiëntie van het gerechtelijk apparaat in de verschillende lidstaten. Vandaag/vrijdag mag Belgisch Eurocommissaris Didier Reynders zijn eerste 'Justice Scoreboard' voorstellen. Eerst het goede nieuws: op een aantal lidstaten in Oost-Europa na gaat de gepercipieerde onafhankelijkheid van de meeste gerechtelijke apparaten in de EU erop vooruit. Ook voor ons land is dat het geval: de onafhankelijkheid van justitie wordt hier door burgers en bedrijven hoger ingeschat dan gemiddeld in de Europese Unie. Maar de nog altijd slabakkende digitalisering van justitie blijft een pijnpunt, geeft Reynders aan, zeker ook voor België. Investeren in een modern gerechtelijk apparaat is nochtans cruciaal, vindt de Eurocommissaris, niet alleen voor de efficiëntie van justitie maar ook voor de rechtszekerheid van burgers en bedrijven en de transparantie. Zo ontbreekt het de Europese Commissie aan cijfers over de looptijd van burgerrechtelijke en handelszaken in eerste aanleg in ons land, een probleem dat eerder ook al opdook. "De Belgische autoriteiten moeten daaraan werken", dixit Reynders. Ook voor sommige andere lidstaten blijft dat een werkpunt. De Justice Scoreboard is "geen klassement", benadrukte Reynders nog. "Het gaat hier niet om een schoonheidswedstrijd, maar wel om een vergelijkende analyse van efficiëntie, onafhankelijkheid en kwaliteit van de gerechtelijke apparaten." Het rapport kan wel dienen als een van de voedingsbronnen voor de eerste jaarlijkse evaluatie over de situatie van de rechtsstaat in de Europese Unie, die Reynders in september wil publiceren. De Belgische ex-minister ijvert daarbij voor een beperking of opschorting van Europese steunfondsen voor lidstaten die de principes van de rechtsstaat met de voeten treden, maar dat blijft een erg gevoelig punt voor Oost-Europese lidstaten als Polen of Hongarije. De Europese Commissie wil dat een blokkering van die fondsen enkel kan afgewend worden door een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten, maar in zijn compromisvoorstel stelt Europese Raadsvoorzitter Charles Michel dat zo'n beslissing net gesteund moet worden door een gekwalificeerde meerderheid. De kwestie komt volgende week terug op de Europese top over de meerjarenbegroting. (Belga)

De Europese Commissie publiceert elk jaar een boordtabel over de onafhankelijkheid, de kwaliteit en de efficiëntie van het gerechtelijk apparaat in de verschillende lidstaten. Vandaag/vrijdag mag Belgisch Eurocommissaris Didier Reynders zijn eerste 'Justice Scoreboard' voorstellen. Eerst het goede nieuws: op een aantal lidstaten in Oost-Europa na gaat de gepercipieerde onafhankelijkheid van de meeste gerechtelijke apparaten in de EU erop vooruit. Ook voor ons land is dat het geval: de onafhankelijkheid van justitie wordt hier door burgers en bedrijven hoger ingeschat dan gemiddeld in de Europese Unie. Maar de nog altijd slabakkende digitalisering van justitie blijft een pijnpunt, geeft Reynders aan, zeker ook voor België. Investeren in een modern gerechtelijk apparaat is nochtans cruciaal, vindt de Eurocommissaris, niet alleen voor de efficiëntie van justitie maar ook voor de rechtszekerheid van burgers en bedrijven en de transparantie. Zo ontbreekt het de Europese Commissie aan cijfers over de looptijd van burgerrechtelijke en handelszaken in eerste aanleg in ons land, een probleem dat eerder ook al opdook. "De Belgische autoriteiten moeten daaraan werken", dixit Reynders. Ook voor sommige andere lidstaten blijft dat een werkpunt. De Justice Scoreboard is "geen klassement", benadrukte Reynders nog. "Het gaat hier niet om een schoonheidswedstrijd, maar wel om een vergelijkende analyse van efficiëntie, onafhankelijkheid en kwaliteit van de gerechtelijke apparaten." Het rapport kan wel dienen als een van de voedingsbronnen voor de eerste jaarlijkse evaluatie over de situatie van de rechtsstaat in de Europese Unie, die Reynders in september wil publiceren. De Belgische ex-minister ijvert daarbij voor een beperking of opschorting van Europese steunfondsen voor lidstaten die de principes van de rechtsstaat met de voeten treden, maar dat blijft een erg gevoelig punt voor Oost-Europese lidstaten als Polen of Hongarije. De Europese Commissie wil dat een blokkering van die fondsen enkel kan afgewend worden door een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten, maar in zijn compromisvoorstel stelt Europese Raadsvoorzitter Charles Michel dat zo'n beslissing net gesteund moet worden door een gekwalificeerde meerderheid. De kwestie komt volgende week terug op de Europese top over de meerjarenbegroting. (Belga)