Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandige vaders en meemoeders recht op geboorteverlof. Sinds 1 januari 2021 is dat verlof uitgebreid van 10 naar 15 - of 30 halve - dagen. De uitkering is gelijk aan die voor moederschapsrust. Maar te weinig zelfstandige vaders en meeouders zijn op de hoogte van dat recht, concludeert CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri uit cijfers die ze opvroeg bij minister van Zelfstandigen David Clarinval. Daaruit blijkt dat vier op de tien zelfstandige vaders geen gebruik maken van het geboorteverlof. Er is nood aan gerichte informatiecampagnes, vindt Lanjri. "Bij de kleine meerderheid van zelfstanidgen die wel weten dat ze die mogelijkheid hebben, is het vaderschapsverlof al een groot succes", zegt ze. "Door een aantal dagen verlof op te nemen bij de geboorte van hun kind, krijgen ook zij de mogelijkheid om een band op te bouwen met hun pasgeboren baby." Lanjri heeft er intussen bij de minister op aangedrongen om zelfstandigen gericht te informeren over hun recht op geboorteverlof. "Zelfstandigen krijgen jaarlijks een boekje toegestuurd waarin al hun rechten staan, maar dat volstaat duidelijk niet. Daarom stel ik voor dat sociale secretariaten de zelfstandigen zelf gericht informeren van zodra zich nieuwe rechten openen. Dat kan heel eenvoudig door aanstaande papa's of meemoeders via een mail automatisch te wijzen op hun recht op geboorteverlof: wanneer het kraamgeld aangevraagd wordt, weten we immers dat er in het gezin een kind wordt geboren." Sp.a stelt vanmiddag in de Kamercommissie Sociale Zaken een wetsvoorstel voor om een vorm van geboorteverlof te regelen voor vaders of meemoeders met een interimcontract. Concreet zou de laatste werkgever de eerste drie dagen geboorteverlof bekostigen van een interimwerknemer die langer dan een maand in dienst was, op voorwaarde dat de geboorte plaatsvond binnen de veertien dagen sinds het einde van het contract. "Het is niet meer dan logisch dat we het geboorteverlof ook naar hen uitbreiden", zegt initiatiefneemster Anja Vanrobaeys. "Iedereen heeft recht om zorgeloos hun kindje in de eerste weken van zijn of haar leven te leren kennen, ongeacht werkomstandigheden." (Belga)

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandige vaders en meemoeders recht op geboorteverlof. Sinds 1 januari 2021 is dat verlof uitgebreid van 10 naar 15 - of 30 halve - dagen. De uitkering is gelijk aan die voor moederschapsrust. Maar te weinig zelfstandige vaders en meeouders zijn op de hoogte van dat recht, concludeert CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri uit cijfers die ze opvroeg bij minister van Zelfstandigen David Clarinval. Daaruit blijkt dat vier op de tien zelfstandige vaders geen gebruik maken van het geboorteverlof. Er is nood aan gerichte informatiecampagnes, vindt Lanjri. "Bij de kleine meerderheid van zelfstanidgen die wel weten dat ze die mogelijkheid hebben, is het vaderschapsverlof al een groot succes", zegt ze. "Door een aantal dagen verlof op te nemen bij de geboorte van hun kind, krijgen ook zij de mogelijkheid om een band op te bouwen met hun pasgeboren baby." Lanjri heeft er intussen bij de minister op aangedrongen om zelfstandigen gericht te informeren over hun recht op geboorteverlof. "Zelfstandigen krijgen jaarlijks een boekje toegestuurd waarin al hun rechten staan, maar dat volstaat duidelijk niet. Daarom stel ik voor dat sociale secretariaten de zelfstandigen zelf gericht informeren van zodra zich nieuwe rechten openen. Dat kan heel eenvoudig door aanstaande papa's of meemoeders via een mail automatisch te wijzen op hun recht op geboorteverlof: wanneer het kraamgeld aangevraagd wordt, weten we immers dat er in het gezin een kind wordt geboren." Sp.a stelt vanmiddag in de Kamercommissie Sociale Zaken een wetsvoorstel voor om een vorm van geboorteverlof te regelen voor vaders of meemoeders met een interimcontract. Concreet zou de laatste werkgever de eerste drie dagen geboorteverlof bekostigen van een interimwerknemer die langer dan een maand in dienst was, op voorwaarde dat de geboorte plaatsvond binnen de veertien dagen sinds het einde van het contract. "Het is niet meer dan logisch dat we het geboorteverlof ook naar hen uitbreiden", zegt initiatiefneemster Anja Vanrobaeys. "Iedereen heeft recht om zorgeloos hun kindje in de eerste weken van zijn of haar leven te leren kennen, ongeacht werkomstandigheden." (Belga)