Geblunder met federale steun voor Waalse watersnood? ‘Geen enkele euro noodhulp uitgegeven zonder goedkeuring OCMW’

De kans op extreme neerslag zoals afgelopen zomer is met een factor 1,2 tot negen toegenomen © Reuters

De federale overheid ging de mist in bij het toekennen van 20 miljoen euro noodhulp voor de overstromingen vorige zomer. Terwijl steun vloeide naar Vlaamse gemeenten zonder schade, wachten zwaar getroffen Waalse gemeenten nog op geld, schrijft De Tijd vrijdag op basis van een nota van de Inspectie Financiën. Federaal minister Karine Lalieux betreurt de polemiek.

Federaal minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS) krijgt vandaag/vrijdag wellicht groen licht van de regering voor een rechtzetting van verkeerd toegekende middelen aan OCMW’s na de zware overstromingen vorige zomer. Van 20 miljoen euro blijkt 3,2 miljoen onterecht of te veel gestort aan gemeenten. 

De federale regering besloot in juli 20 miljoen euro steun te geven aan OCMW’s voor zwaar getroffen gezinnen. De eerste schijf van 10 miljoen euro werd toegekend op basis van lijsten met voorlopige info van de gouverneurs, omdat het geld snel op het terrein moest zijn. Daarna zou een tweede schijf volgen met de definitieve info van de gewesten over het aantal getroffen huishoudens per gemeente – de sleutel voor de verdeling van de subsidies.

De Inspectie Financiën stelde in december vast dat haar advies nooit is gevraagd over die eerste schijf voor 165 OCMW’s. Dat had volgens de regels wel gemoeten en door een gebrek aan controle zijn vermijdbare fouten gemaakt.

“West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen zijn niet getroffen, maar toch is 1,2 miljoen euro aan gemeenten uit die provincies uit­betaald.

In Vlaams-Brabant zijn 2 gemeenten getroffen, maar blijken 20 andere 559.000 euro te hebben gekregen”, staat in de inspectienota. In de regering klinkt de uitleg dat er in de directe nasleep van het noodweer, dat ook Vlaanderen trof, mogelijk onduidelijkheid was over wat gemeenten als schade konden definiëren.

Een aantal zwaar getroffen gemeenten in Wallonië wacht bijna een jaar na de ramp dan weer nog op geld. Luik heeft nog recht op een half miljoen euro, Chaud­fontaine op 100.000 euro, Wanze op bijna 150.000 en Trooz op bijna 200.000.

Onterecht toegekende sommen worden gerecupereerd en herverdeeld’

Er is geen enkele euro aan federale noodhulp voor de overstromingen van vorige zomer uitgegeven in gemeenten zonder de goedkeuring van het lokale OCMW, dat controleert of de aanvragen effectief met de overstromingen te maken hebben. Dat verzekert minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS), die “de polemiek betreurt”.

De federale overheid ging de mist in bij het toekennen van 20 miljoen euro aan noodhulp voor de overstromingen van vorige zomer, schrijft De Tijd vrijdag op basis van een nota van de Inspectie Financiën. 3,2 miljoen euro blijkt onterecht of te veel gestort aan gemeenten die weinig of geen schade ondervonden, terwijl andere zwaargetroffen gemeenten in Wallonië nog wachten op een deel van de hulp. 

Volgens Lalieux heeft de federale regering gezien de urgentie beslist om een eerste schijf aan noodhulp snel uit te betalen op basis van voorlopige inschattingen van de schade voorzien door de provinciegouverneurs. De tweede schijf van 10 miiljoen euro is in december vrijgegeven, en die is wel gebaseerd op definitieve gegevens over de opgelopen schade, afkomstig van de gewesten. 

De minister verzekert dat er geen euro aan noodhulp kon worden uitgegeven zonder voorafgaande controle door het lokale OCMW, dat erop moet toezien dat de middelen wel degelijk in het kader van de overstromingen worden verstrekt. De onterecht toegekende sommen worden gerecupereerd en de ministerraad beslist later vandaag om ze te herverdelen over de gemeenten die er wel recht op hebben, zegt ze. 

Lalieux “betreurt de polemiek die ontstaan is op basis van foutieve beschuldigingen”. De federale regering kon niet anders dan zich in eerste instantie baseren op voorlopige gegevens van de provinciegouverneurs, omdat ze snel moest handelen, zegt ze.

Partner Content