Op 25 maart werd op vraag van milieuvereniging Greenpeace in de Antwerpse haven 40 kubieke meter afrormosiahout geblokkeerd. Het hout, afkomstig van het Congolese houtkapbedrijf Tala Tina, werd gekocht door twee Vlaamse houtimporteurs. De houtsoort is bedreigd en mag enkel met een zogenaamd CITES-certificaat verhandeld worden. Greenpeace beschouwde de lading als verdacht, waarna het hout door de dienst CITES van de FOD werd geblokkeerd. Intussen is de lading vrijgegeven. "Na de nodige contacten met Congo werd het nodige bewijsmateriaal aangeleverd", zegt Miet Van Looy, diensthoofd van CITES. "Een andere lokale producent had een kapvergunning en de exportfirma had een machtiging om het hout aan te kopen. Zo bleek alles in orde en kon de lading vrijgegeven worden." De dienst wil soortgelijke situaties in de toekomst wel vermijden. "We kunnen niet telkens een intensief onderzoek als dit uitvoeren. We moeten kunnen vertrouwen op garanties van exporterende landen. Daarom zullen we op internationaal vlak bekijken hoe dit anders kan", aldus Van Looy. CITES (Convention on International Trade on Endangered Species) is een verdrag tussen 178 landen dat de handel in bedreigde dieren, planten en afgeleide producten regelt om het uitsterven van soorten in het wild te vermijden. (Belga)

Op 25 maart werd op vraag van milieuvereniging Greenpeace in de Antwerpse haven 40 kubieke meter afrormosiahout geblokkeerd. Het hout, afkomstig van het Congolese houtkapbedrijf Tala Tina, werd gekocht door twee Vlaamse houtimporteurs. De houtsoort is bedreigd en mag enkel met een zogenaamd CITES-certificaat verhandeld worden. Greenpeace beschouwde de lading als verdacht, waarna het hout door de dienst CITES van de FOD werd geblokkeerd. Intussen is de lading vrijgegeven. "Na de nodige contacten met Congo werd het nodige bewijsmateriaal aangeleverd", zegt Miet Van Looy, diensthoofd van CITES. "Een andere lokale producent had een kapvergunning en de exportfirma had een machtiging om het hout aan te kopen. Zo bleek alles in orde en kon de lading vrijgegeven worden." De dienst wil soortgelijke situaties in de toekomst wel vermijden. "We kunnen niet telkens een intensief onderzoek als dit uitvoeren. We moeten kunnen vertrouwen op garanties van exporterende landen. Daarom zullen we op internationaal vlak bekijken hoe dit anders kan", aldus Van Looy. CITES (Convention on International Trade on Endangered Species) is een verdrag tussen 178 landen dat de handel in bedreigde dieren, planten en afgeleide producten regelt om het uitsterven van soorten in het wild te vermijden. (Belga)