Wat er afgelopen zaterdagavond aan de Brusselse Lemonnierlaan is gebeurd, kan ook voor Vlaams minister Sven Gatz niet door de beugel. 'Dit is inderdaad ontoelaatbaar en dit kan niet meer opnieuw gebeuren', aldus Gatz in het Vlaams Parlement.

Volgens Gatz zijn de problemen met de ordediensten deels te wijten aan 'het ontbreken van een correcte veiligheidscultuur'. De Open Vld-minister wil daarom een gesprek met Brussels burgemeester Close om zijn 'bezorgdheden' over te maken. Gatz steunt ook het pleidooi voor een eengemaakte politie, maar dat is volgens hem ook geen panacee. 'Een eengemaakte politiezone kan zeker zoden aan de dijk zetten, maar zal ook niet noodzakelijk alles oplossen, aldus Gatz.

Hij hamert vooral op het belang van een betere 'veiligheidscultuur' in Brussel. Vraagsteller Karl Vanlouwe is blij met die aandacht voor een betere veiligheidscultuur, maar hamert er ook op dat het Brusselse 'laxisme' niet meer mag aanvaard worden.

'We mogen dat laxisme niet laten blijven regeren in onze stad', aldus Vanlouwe. Vanlouwe stelt voor om de Vlaamse veiligheidscultuur ook in Brussel in te voeren. 'Want ik ben ervan overtuigd dat Brussel nood heeft aan 'une approche flamande', een Vlaamse aanpak', dixit het Vlaams parlementslid.

Wat er afgelopen zaterdagavond aan de Brusselse Lemonnierlaan is gebeurd, kan ook voor Vlaams minister Sven Gatz niet door de beugel. 'Dit is inderdaad ontoelaatbaar en dit kan niet meer opnieuw gebeuren', aldus Gatz in het Vlaams Parlement. Volgens Gatz zijn de problemen met de ordediensten deels te wijten aan 'het ontbreken van een correcte veiligheidscultuur'. De Open Vld-minister wil daarom een gesprek met Brussels burgemeester Close om zijn 'bezorgdheden' over te maken. Gatz steunt ook het pleidooi voor een eengemaakte politie, maar dat is volgens hem ook geen panacee. 'Een eengemaakte politiezone kan zeker zoden aan de dijk zetten, maar zal ook niet noodzakelijk alles oplossen, aldus Gatz. Hij hamert vooral op het belang van een betere 'veiligheidscultuur' in Brussel. Vraagsteller Karl Vanlouwe is blij met die aandacht voor een betere veiligheidscultuur, maar hamert er ook op dat het Brusselse 'laxisme' niet meer mag aanvaard worden. 'We mogen dat laxisme niet laten blijven regeren in onze stad', aldus Vanlouwe. Vanlouwe stelt voor om de Vlaamse veiligheidscultuur ook in Brussel in te voeren. 'Want ik ben ervan overtuigd dat Brussel nood heeft aan 'une approche flamande', een Vlaamse aanpak', dixit het Vlaams parlementslid.