Begin dit jaar telde het Brussels Gewest zo'n 1,2 miljoen inwoners, 180 nationaliteiten en meer dan 100 gesproken talen. Daarmee is Brussel na Dubai de meest kosmopolitische regio van de wereld. "Om die kosmopolitische grootstad beter te laten functioneren, om de sociale cohesie tussen de bewoners te stimuleren en om hen sterker te maken op de arbeidsmarkt, heeft de Brusselse regering van meertaligheid een beleidsprioriteit gemaakt", aldus minister Gatz. "De voordelen van meertaligheid zijn legio. Naast een job op de arbeidsmarkt bevordert meertaligheid ook de samenhang tussen Brusselaars onderling. In hun superdiverse en meertalige stad, maar ook daarbuiten, is het spreken van meerdere talen belangrijk voor een gedeeld burgerschap, waarin iedereen zich verstaanbaar kan maken en elkaar kan begrijpen. Meertaligheid maakt deel uit van de Brusselse identiteit en zal dat in de toekomst nog meer doen", voorspelt Sven Gatz. Minister Gatz hanteert een inclusieve en functionele kijk op individuele meertaligheid. Daarbij wordt vertrokken van de twee officiële talen van Brussel, Nederlands en Frans, aangevuld met Engels als economische en culturele wereldtaal. Daarnaast erkent de Brusselse regering uitdrukkelijk het belang en de meerwaarde van de talrijke thuistalen die het gewest rijk is. Gatz wil eerst alle bestaande initiatieven en projecten rond meertaligheid in kaart brengen. Op basis daarvan komt er een Raad voor Meertaligheid met alle relevante partners - academici, experts, scholen en andere partners - om een duidelijk plan van aanpak op te stellen. Voorts blijft de minister inzetten op de bevordering van tweetaligheid in het lerarenkorps, gaat hij bekijken hoe de bestaande tweetalige lerarenopleiding verder uitgebouwd kan worden en wil hij de uitwisseling tussen leerkrachten uit de Vlaamse en Franse Gemeenschap stimuleren. (Belga)

Begin dit jaar telde het Brussels Gewest zo'n 1,2 miljoen inwoners, 180 nationaliteiten en meer dan 100 gesproken talen. Daarmee is Brussel na Dubai de meest kosmopolitische regio van de wereld. "Om die kosmopolitische grootstad beter te laten functioneren, om de sociale cohesie tussen de bewoners te stimuleren en om hen sterker te maken op de arbeidsmarkt, heeft de Brusselse regering van meertaligheid een beleidsprioriteit gemaakt", aldus minister Gatz. "De voordelen van meertaligheid zijn legio. Naast een job op de arbeidsmarkt bevordert meertaligheid ook de samenhang tussen Brusselaars onderling. In hun superdiverse en meertalige stad, maar ook daarbuiten, is het spreken van meerdere talen belangrijk voor een gedeeld burgerschap, waarin iedereen zich verstaanbaar kan maken en elkaar kan begrijpen. Meertaligheid maakt deel uit van de Brusselse identiteit en zal dat in de toekomst nog meer doen", voorspelt Sven Gatz. Minister Gatz hanteert een inclusieve en functionele kijk op individuele meertaligheid. Daarbij wordt vertrokken van de twee officiële talen van Brussel, Nederlands en Frans, aangevuld met Engels als economische en culturele wereldtaal. Daarnaast erkent de Brusselse regering uitdrukkelijk het belang en de meerwaarde van de talrijke thuistalen die het gewest rijk is. Gatz wil eerst alle bestaande initiatieven en projecten rond meertaligheid in kaart brengen. Op basis daarvan komt er een Raad voor Meertaligheid met alle relevante partners - academici, experts, scholen en andere partners - om een duidelijk plan van aanpak op te stellen. Voorts blijft de minister inzetten op de bevordering van tweetaligheid in het lerarenkorps, gaat hij bekijken hoe de bestaande tweetalige lerarenopleiding verder uitgebouwd kan worden en wil hij de uitwisseling tussen leerkrachten uit de Vlaamse en Franse Gemeenschap stimuleren. (Belga)