De minister kondigde aan dat hij eerst alle initiatieven inzake tweetaligheid wil oplijsten: wie zijn de 'taallocomotieven' in het Brussels Gewest? Dat werk zou in de lente klaar moeten zijn. Daarna wil hij een Raad voor Meertaligheid oprichten om het beleid te verankeren. Deze werkwijze is ook de reden waarom er geen significante middelen werden vrijgemaakt, aldus nog Gatz. Voor hem is het onderwijs een prioritaire partner. Dat betekent meteen dat hij rond de tafel zal moeten zitten met de bevoegde ministers, zowel binnen Brussel als met de collega's van de gemeenschappen. Voor Gatz moeten de bestaande initiatieven ondersteund worden, moeten er leerkrachten Nederlands en Frans uitgewisseld worden en dient er ingezet te worden op de tweetalige lerarenopleiding. Wat het uitwisselen van taalleerkrachten betreft, wees onder meer Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) op het probleem van de loonverschillen tussen de leerkrachten van de Vlaamse en de Franse gemeenschap. Daarom zouden de vakbonden ook betrokken moeten worden. Minister Gatz merkte ook op dat er ook problemen inzake verzekering zijn en dat er een verschil in cultuur kan zijn in de verschillende scholen. Alexia Bertrand (MR) pleitte met anderen om te onderzoeken of er geen 'Erasmus'-projecten voor leerlingen van het middelbaar onderwijs kunnen opgestart worden, waarbij les gevolgd wordt in een school van de andere gemeenschap. Een suggestie die Gatz meer dan het onderzoeken waard leek. Hij kondigde ook aan met zijn collega van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) de versterking van het Talenpunt van Actiris te zullen onderzoeken. Heel wat commissieleden hadden ook vragen over het immersie-onderwijs. In de Franse Gemeenschap bestaan immersiescholen, maar Sven Gatz herhaalde dat hij geen minister van Onderwijs is. In de komende dagen heeft hij wel contact met de ministers van Onderwijs, "maar strikt gezien hebben ze mij niet nodig om een vorm van samenwerking af te spreken". Juan Benjumea Moreno (Groen) pleitte ervoor om taal als verbindingsmiddel te zien. Hij pleittook om de splitsing van sportverenigingen ongedaan te maken. Cieltje Van Achter (N-VA) stond achter de plannen van de Brusselse regering om werk te maken van meer- en tweetaligheid, maar ze betreurde tegelijk dat de naleving van de taalwetten geen deel uitmaakte van de nota. Voorts zei ze geen voorstander te zijn van scholen waar zowel Nederlands als Frans gebruikt worden. Ook de tweetalige lerarenopleiding is volgens haar geen goed idee. Van Achter pleitte ervoor dat de overheid het goede voorbeeld geeft in twee- en meertaligheid. De toestand in de Brusselse ziekenhuizen is vandaag vaak schrijnend, stelde ze. Haar fractiegenoot Gilles Verstraeten vond dat er in de nota een aantal zaken staan waarvoor de Brusselse regering niet bevoegd is. Hij pleitte er dan ook voor dat bij de samenwerking met andere regeringen respect getoond wordt voor de bevoegdheidsverdeling. (Belga)

De minister kondigde aan dat hij eerst alle initiatieven inzake tweetaligheid wil oplijsten: wie zijn de 'taallocomotieven' in het Brussels Gewest? Dat werk zou in de lente klaar moeten zijn. Daarna wil hij een Raad voor Meertaligheid oprichten om het beleid te verankeren. Deze werkwijze is ook de reden waarom er geen significante middelen werden vrijgemaakt, aldus nog Gatz. Voor hem is het onderwijs een prioritaire partner. Dat betekent meteen dat hij rond de tafel zal moeten zitten met de bevoegde ministers, zowel binnen Brussel als met de collega's van de gemeenschappen. Voor Gatz moeten de bestaande initiatieven ondersteund worden, moeten er leerkrachten Nederlands en Frans uitgewisseld worden en dient er ingezet te worden op de tweetalige lerarenopleiding. Wat het uitwisselen van taalleerkrachten betreft, wees onder meer Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) op het probleem van de loonverschillen tussen de leerkrachten van de Vlaamse en de Franse gemeenschap. Daarom zouden de vakbonden ook betrokken moeten worden. Minister Gatz merkte ook op dat er ook problemen inzake verzekering zijn en dat er een verschil in cultuur kan zijn in de verschillende scholen. Alexia Bertrand (MR) pleitte met anderen om te onderzoeken of er geen 'Erasmus'-projecten voor leerlingen van het middelbaar onderwijs kunnen opgestart worden, waarbij les gevolgd wordt in een school van de andere gemeenschap. Een suggestie die Gatz meer dan het onderzoeken waard leek. Hij kondigde ook aan met zijn collega van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) de versterking van het Talenpunt van Actiris te zullen onderzoeken. Heel wat commissieleden hadden ook vragen over het immersie-onderwijs. In de Franse Gemeenschap bestaan immersiescholen, maar Sven Gatz herhaalde dat hij geen minister van Onderwijs is. In de komende dagen heeft hij wel contact met de ministers van Onderwijs, "maar strikt gezien hebben ze mij niet nodig om een vorm van samenwerking af te spreken". Juan Benjumea Moreno (Groen) pleitte ervoor om taal als verbindingsmiddel te zien. Hij pleittook om de splitsing van sportverenigingen ongedaan te maken. Cieltje Van Achter (N-VA) stond achter de plannen van de Brusselse regering om werk te maken van meer- en tweetaligheid, maar ze betreurde tegelijk dat de naleving van de taalwetten geen deel uitmaakte van de nota. Voorts zei ze geen voorstander te zijn van scholen waar zowel Nederlands als Frans gebruikt worden. Ook de tweetalige lerarenopleiding is volgens haar geen goed idee. Van Achter pleitte ervoor dat de overheid het goede voorbeeld geeft in twee- en meertaligheid. De toestand in de Brusselse ziekenhuizen is vandaag vaak schrijnend, stelde ze. Haar fractiegenoot Gilles Verstraeten vond dat er in de nota een aantal zaken staan waarvoor de Brusselse regering niet bevoegd is. Hij pleitte er dan ook voor dat bij de samenwerking met andere regeringen respect getoond wordt voor de bevoegdheidsverdeling. (Belga)