In een open brief die eerder deze week werd gepubliceerd, klagen verschillende dansers en vroegere stagiairs grensoverschrijdend gedrag van Jan Fabre aan. Minister Gatz kondigde naar aanleiding daarvan aan dat het departement Cultuur, Jeugd en Media de zaak onder de loep zal nemen, om daarna eventueel verdere stappen te ondernemen. Ondertussen raakte echter bekend dat ook de Antwerpse arbeidsauditeur een onderzoek heeft opgestart. Dat onderzoek heeft volgens Gatz de absolute voorrang. "We zijn nu aan het bekijken of het wel kan, en of het wel verstandig is om ons onderzoek, dat de relaties tussen subsidiërende overheid en kunstorganisatie omvat, op hetzelfde moment te voeren", zegt Gatz. Indien het parket toch verplicht om geen verdere stappen te zetten, is het voor Gatz wel belangrijk om met woord en wederwoord meer duidelijkheid te verkrijgen. De minister wijst er ook op dat dat ook past binnen het beleid dat de overheid voert om grensoverschrijdend gedrag terug te dringen. Hans Rieder benadrukt dan weer dat Fabre erg aangeslagen is door de beschuldigingen, die hij ontkent. Hij voelt zich "koud gepakt, in een georkestreerde campagne die heel precies was uitgezet en waarbij alle tafelspringers zich hebben aangesloten", zegt Rieder. "En dat doet pijn." Met die tafelspringers bedoelt Rieder de mensen die niet betrokken zijn, maar toch mee op het voorplan treden. "Ze gaan al uit van het feit dat alles wat gezegd wordt, juist is", aldus de advocaat, die spreekt van "trial by media". "De media mogen niet de indruk wekken, door het gebruik van de term 'trial by media', dat ze alles goed hebben afgewogen, enzovoort", zegt Rieder. Hij benadrukt dat de media geen oordeel mogen vellen voor er aan feitenvinding is gedaan. (Belga)

In een open brief die eerder deze week werd gepubliceerd, klagen verschillende dansers en vroegere stagiairs grensoverschrijdend gedrag van Jan Fabre aan. Minister Gatz kondigde naar aanleiding daarvan aan dat het departement Cultuur, Jeugd en Media de zaak onder de loep zal nemen, om daarna eventueel verdere stappen te ondernemen. Ondertussen raakte echter bekend dat ook de Antwerpse arbeidsauditeur een onderzoek heeft opgestart. Dat onderzoek heeft volgens Gatz de absolute voorrang. "We zijn nu aan het bekijken of het wel kan, en of het wel verstandig is om ons onderzoek, dat de relaties tussen subsidiërende overheid en kunstorganisatie omvat, op hetzelfde moment te voeren", zegt Gatz. Indien het parket toch verplicht om geen verdere stappen te zetten, is het voor Gatz wel belangrijk om met woord en wederwoord meer duidelijkheid te verkrijgen. De minister wijst er ook op dat dat ook past binnen het beleid dat de overheid voert om grensoverschrijdend gedrag terug te dringen. Hans Rieder benadrukt dan weer dat Fabre erg aangeslagen is door de beschuldigingen, die hij ontkent. Hij voelt zich "koud gepakt, in een georkestreerde campagne die heel precies was uitgezet en waarbij alle tafelspringers zich hebben aangesloten", zegt Rieder. "En dat doet pijn." Met die tafelspringers bedoelt Rieder de mensen die niet betrokken zijn, maar toch mee op het voorplan treden. "Ze gaan al uit van het feit dat alles wat gezegd wordt, juist is", aldus de advocaat, die spreekt van "trial by media". "De media mogen niet de indruk wekken, door het gebruik van de term 'trial by media', dat ze alles goed hebben afgewogen, enzovoort", zegt Rieder. Hij benadrukt dat de media geen oordeel mogen vellen voor er aan feitenvinding is gedaan. (Belga)