Zaterdag werd het duidelijk dat het Brusselse systeem van slimme kilometerheffing niet van toepassing zal zijn voor leasewagens. Fiscaal expert Michel Maus wees er op Twitter op dat artikel 4 van de bijzondere financieringswet voorziet dat een gewest de verkeersfiscaliteit ten aanzien van leasingbedrijven maar kan wijzigen na een akkoord met de andere gewesten. Minister Gatz erkende dat SmartMove niet van toepassing is voor leasewagens. "Een typisch Belgische situatie", stelde hij. Sven Gatz kwam vandaag in de commissie terug op de problematiek. Het klopt dat de bestaande belastingen op leasewagens na de regionalisering van de verkeersfiscaliteit enkel kan aangepast worden via een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten. Dat werd beslist om deloyale concurrentie tussen de gewesten te vermijden. De minister wees erop dat de leasingmaatschappijen vooral gevestigd zijn in het noorden van het Brussels Gewest. Belangrijke wijzigingen van het fiscaal regime in één gewest kan grote gevolgen hebben in andere gewesten, voegde hij eraan toe. Zoals bekend wil de Brusselse regering overleg opstarten met Vlaanderen en Wallonië over SmartMove, waarover de regering afgelopen donderdag een akkoord bereikte. Beide andere gewesten hebben negatief gereageerd op de plannen van het hoofdstedelijk gewest. De slimme kilometerheffing wordt voor de Brusselse autobezitters immers gecompenseerd door de afschaffing van de verkeersbelasting en de BIV, terwijl dat voor Vlaamse of Waalse pendelaars niet het geval is. De problematiek van de leasewagens staat volgens minister Gatz los van het dossier van SmartMove. Hij merkte op dat dit een zeer moeilijk dossier is. "Mijn voorganger - Guy Vanhengel, red. - heeft in het verleden pogingen ondernomen, maar dat is niet gelukt ook al was de Vlaamse bevoegde minister een partijgenoot zoals Annemie Turtelboom en Bart Tommelein." Toch hoop Sven Gatz dat er na het overleg over SmartMove ook onderhandelingen gestart kunnen worden over een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten over de leasewagens. Dan kunnen die ook in SmartMove worden meegenomen, aldus nog de Open Vld-minister. (Belga)

Zaterdag werd het duidelijk dat het Brusselse systeem van slimme kilometerheffing niet van toepassing zal zijn voor leasewagens. Fiscaal expert Michel Maus wees er op Twitter op dat artikel 4 van de bijzondere financieringswet voorziet dat een gewest de verkeersfiscaliteit ten aanzien van leasingbedrijven maar kan wijzigen na een akkoord met de andere gewesten. Minister Gatz erkende dat SmartMove niet van toepassing is voor leasewagens. "Een typisch Belgische situatie", stelde hij. Sven Gatz kwam vandaag in de commissie terug op de problematiek. Het klopt dat de bestaande belastingen op leasewagens na de regionalisering van de verkeersfiscaliteit enkel kan aangepast worden via een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten. Dat werd beslist om deloyale concurrentie tussen de gewesten te vermijden. De minister wees erop dat de leasingmaatschappijen vooral gevestigd zijn in het noorden van het Brussels Gewest. Belangrijke wijzigingen van het fiscaal regime in één gewest kan grote gevolgen hebben in andere gewesten, voegde hij eraan toe. Zoals bekend wil de Brusselse regering overleg opstarten met Vlaanderen en Wallonië over SmartMove, waarover de regering afgelopen donderdag een akkoord bereikte. Beide andere gewesten hebben negatief gereageerd op de plannen van het hoofdstedelijk gewest. De slimme kilometerheffing wordt voor de Brusselse autobezitters immers gecompenseerd door de afschaffing van de verkeersbelasting en de BIV, terwijl dat voor Vlaamse of Waalse pendelaars niet het geval is. De problematiek van de leasewagens staat volgens minister Gatz los van het dossier van SmartMove. Hij merkte op dat dit een zeer moeilijk dossier is. "Mijn voorganger - Guy Vanhengel, red. - heeft in het verleden pogingen ondernomen, maar dat is niet gelukt ook al was de Vlaamse bevoegde minister een partijgenoot zoals Annemie Turtelboom en Bart Tommelein." Toch hoop Sven Gatz dat er na het overleg over SmartMove ook onderhandelingen gestart kunnen worden over een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten over de leasewagens. Dan kunnen die ook in SmartMove worden meegenomen, aldus nog de Open Vld-minister. (Belga)