In het kader van het besparingsbeleid zette de Vlaamse regering het mes in de cultuursubsidies. Cultuurminister Gatz gaf wel snel aan dat hij wou zoeken naar alternatieve financieringsbronnen voor de sector. Hij heeft nu een Witboek laten opstellen met een overzicht van mogelijke alternatieve financieringsbronnen. Eerder al werd aangekondigd dat de bestaande tax shelter voor de film uitgebreid kan worden naar podiumkunsten. Gatz wil die piste verder uitwerken, samen met de federale regering. Daarnaast denkt Gatz aan een Cultuurbank. Voor grote cultuurproducties is er nu al Cultuurinvest, een investeringsfonds bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) dat achtergestelde leningen of kapitaal verschaft. De Cultuurbank zou voor kleinere producties microkredieten of leningen verschaffen. Om de verkoop van kunst te stimuleren, denkt Gatz aan een kunstkoopregeling. Kunstliefhebbers kunnen dan bij erkende galerijen renteloos of -arm kunstwerken op afbetaling aankopen. Dat systeem bestaat nu al in Nederland. Gatz gaat ook na of hij cultuurorganisaties en kunstenaars beter door de administratieve en juridische rompslomp kan loodsen. Hij wil daarvoor het bestaande Kunstenloket uitbreiden tot een Cultuurloket, dat advies verleent aan de brede cultuursector. (Belga)

In het kader van het besparingsbeleid zette de Vlaamse regering het mes in de cultuursubsidies. Cultuurminister Gatz gaf wel snel aan dat hij wou zoeken naar alternatieve financieringsbronnen voor de sector. Hij heeft nu een Witboek laten opstellen met een overzicht van mogelijke alternatieve financieringsbronnen. Eerder al werd aangekondigd dat de bestaande tax shelter voor de film uitgebreid kan worden naar podiumkunsten. Gatz wil die piste verder uitwerken, samen met de federale regering. Daarnaast denkt Gatz aan een Cultuurbank. Voor grote cultuurproducties is er nu al Cultuurinvest, een investeringsfonds bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) dat achtergestelde leningen of kapitaal verschaft. De Cultuurbank zou voor kleinere producties microkredieten of leningen verschaffen. Om de verkoop van kunst te stimuleren, denkt Gatz aan een kunstkoopregeling. Kunstliefhebbers kunnen dan bij erkende galerijen renteloos of -arm kunstwerken op afbetaling aankopen. Dat systeem bestaat nu al in Nederland. Gatz gaat ook na of hij cultuurorganisaties en kunstenaars beter door de administratieve en juridische rompslomp kan loodsen. Hij wil daarvoor het bestaande Kunstenloket uitbreiden tot een Cultuurloket, dat advies verleent aan de brede cultuursector. (Belga)