Burgemeester Jan De Dier (N-VA) zegt dat het Vlaams manifest niet meer is dan een strikte toepassing van de taalwetgeving. "Het Vlaams manifest heeft een positieve boodschap", benadrukt hij. "Mensen die zich in Denderleeuw vestigen, moeten zich volop kunnen inburgeren, en daar denken we dat een basiskennis Nederlands primordiaal is, onder meer ook om op de arbeidsmarkt alle kansen te krijgen."

Gas-boets voor overtreders

Nieuwe anderstalige inwoners worden bij hun aanmelding in de gemeente gewezen op het Vlaamse karakter van de gemeente en de inspanningen die de gemeente levert. In het straatbeeld zullen Vlaamse leeuwen op de nieuwe straatnaamborden prijken, op invalswegen worden borden geplaatst met als opschrift "Denderleeuw: een Vlaamse gemeente!" en alle gemeentelijke gebouwen worden voorzien van Vlaamse vlaggen.

Verden zullen alle contacten tussen de overheid en leden van socio-culturele verenigingen in het Nederlands gebeuren en de verenigingen worden aangemoedigd hun aanbod in het Nederlands te voorzien. Ook voor publicaties wordt gevraagd om de Nederlandse taal te respecteren.

Meertalige- en anderstalige uithangborden en reclame worden als ongepast beschouwd. Er wordt gevraagd dat handelaars, middenstanders, verhuurkantoren, vrije beroepen en bedrijven hun klanten in het Nederlands aanspreken en dat ook op briefhoofden, bestelbons en rekeningen te doen. Nutsmaatschappijen en hun onderaannemers die voor wegsignalisatie een andere taal gebruiken, mogen een GAS-boete verwachten.

Een klachtenregister moet alle inbreuken op het Vlaams manifest registreren en jaarlijks zal een verslag worden opgemaakt zodat het beleid "passende acties kan ondernemen."

Vlaams Belang: 'Stap in de goede richting'

Oppositiepartij Vlaams Belang wijst erop dat ze al in 2009 initiatief nam voor een dergelijk manifest, daarna nog eens een gelijkaardig voorstel van CD&V steunde en dit jaar het punt ook al op de agenda plaatste. "We vinden het manifest een stap in de goede richting" aldus fractieleider Kristof Slagmulder. "Maar er moeten nog een aantal andere stappen genomen worden, zoals het koppelen van taalvoorwaarden bij de gemeentelijke woonregie of het actief opsporen van illegalen." (Belga/TV)

Burgemeester Jan De Dier (N-VA) zegt dat het Vlaams manifest niet meer is dan een strikte toepassing van de taalwetgeving. "Het Vlaams manifest heeft een positieve boodschap", benadrukt hij. "Mensen die zich in Denderleeuw vestigen, moeten zich volop kunnen inburgeren, en daar denken we dat een basiskennis Nederlands primordiaal is, onder meer ook om op de arbeidsmarkt alle kansen te krijgen." Gas-boets voor overtreders Nieuwe anderstalige inwoners worden bij hun aanmelding in de gemeente gewezen op het Vlaamse karakter van de gemeente en de inspanningen die de gemeente levert. In het straatbeeld zullen Vlaamse leeuwen op de nieuwe straatnaamborden prijken, op invalswegen worden borden geplaatst met als opschrift "Denderleeuw: een Vlaamse gemeente!" en alle gemeentelijke gebouwen worden voorzien van Vlaamse vlaggen. Verden zullen alle contacten tussen de overheid en leden van socio-culturele verenigingen in het Nederlands gebeuren en de verenigingen worden aangemoedigd hun aanbod in het Nederlands te voorzien. Ook voor publicaties wordt gevraagd om de Nederlandse taal te respecteren. Meertalige- en anderstalige uithangborden en reclame worden als ongepast beschouwd. Er wordt gevraagd dat handelaars, middenstanders, verhuurkantoren, vrije beroepen en bedrijven hun klanten in het Nederlands aanspreken en dat ook op briefhoofden, bestelbons en rekeningen te doen. Nutsmaatschappijen en hun onderaannemers die voor wegsignalisatie een andere taal gebruiken, mogen een GAS-boete verwachten. Een klachtenregister moet alle inbreuken op het Vlaams manifest registreren en jaarlijks zal een verslag worden opgemaakt zodat het beleid "passende acties kan ondernemen."Vlaams Belang: 'Stap in de goede richting' Oppositiepartij Vlaams Belang wijst erop dat ze al in 2009 initiatief nam voor een dergelijk manifest, daarna nog eens een gelijkaardig voorstel van CD&V steunde en dit jaar het punt ook al op de agenda plaatste. "We vinden het manifest een stap in de goede richting" aldus fractieleider Kristof Slagmulder. "Maar er moeten nog een aantal andere stappen genomen worden, zoals het koppelen van taalvoorwaarden bij de gemeentelijke woonregie of het actief opsporen van illegalen." (Belga/TV)