De brief, die de ontslagbrief van topman Laurent Ledoux van de overheidsdienst gekruist is, wijst op de verslechterde werkrelaties binnen de FOD Mobiliteit. In de brief reageert Galant op verschillende verwijten aan haar adres, zoals de beschuldiging dat ze de administratie louter en alleen ziet om haar beleid uit te voeren en de conflictueuze relaties tussen de FOD en haar kabinet. "Deze informatie, die in contrast staat met mijn belang voor waarden als respect en samenwerking, bevestigt een breed merkbaar gevoel van malaise binnen uw administratie, net als de moeilijkheid voor vele ambtenaren om hun standpunt uit te drukken", schrijft de minister aan Ledoux. Ze heeft het over "veel concrete elementen" die wijzen op de achteruitgang van de werkomstandigheden op de FOD. Galant heeft het onder meer over "een gebrek aan communicatie, een groot verloop en een beklemmende sfeer". Beklemtonend dat "het welzijn van het personeel van de FOD Mobiliteit een prioriteit is van haar kabinet", kondigt Galant alvast een eerste maatregel aan. Een psychosociaal onderzoek door een onafhankelijke instantie, om zo de noden van het personeel te kunnen bepalen. (Belga)

De brief, die de ontslagbrief van topman Laurent Ledoux van de overheidsdienst gekruist is, wijst op de verslechterde werkrelaties binnen de FOD Mobiliteit. In de brief reageert Galant op verschillende verwijten aan haar adres, zoals de beschuldiging dat ze de administratie louter en alleen ziet om haar beleid uit te voeren en de conflictueuze relaties tussen de FOD en haar kabinet. "Deze informatie, die in contrast staat met mijn belang voor waarden als respect en samenwerking, bevestigt een breed merkbaar gevoel van malaise binnen uw administratie, net als de moeilijkheid voor vele ambtenaren om hun standpunt uit te drukken", schrijft de minister aan Ledoux. Ze heeft het over "veel concrete elementen" die wijzen op de achteruitgang van de werkomstandigheden op de FOD. Galant heeft het onder meer over "een gebrek aan communicatie, een groot verloop en een beklemmende sfeer". Beklemtonend dat "het welzijn van het personeel van de FOD Mobiliteit een prioriteit is van haar kabinet", kondigt Galant alvast een eerste maatregel aan. Een psychosociaal onderzoek door een onafhankelijke instantie, om zo de noden van het personeel te kunnen bepalen. (Belga)