Gisteren berichtten media dat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg aan het Europees Hof van Justitie heeft gevraagd na te gaan of de Europese verordening waarin staat dat onverdoofd slachten enkel kan in erkende slachthuizen niet strijdig is met de godsdienstvrijheid. Het is op basis van die verordening dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vorig jaar besliste om onverdoofd slachten voor het Offerfeest zoveel mogelijk te beperken. "Toch eigenaardig dat een rechter aan het Europees Hof vraagt zich uit te spreken over de wettelijkheid van de toepassing van een Europese verordening, drie jaar nadat die verordening van kracht is geworden", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "De wet werd in 2009 door alle 28 toenmalige lidstaten aangenomen en wordt door de bevoegde Vlaamse minister correct toegepast, wat zijn verdomde plicht is." GAIA vindt het getuigen van een "buitenmaatse arrogantie" om de godsdienstvrijheid in te roepen. "Met de bedoeling koste wat het kost thuis of op hygiënisch ondermaatse tijdelijke slachtvloeren of in aanverwante pop-upinrichtingen dieren ritueel te slachten, op plaatsen waar de dieren behalve onverdoofd geslacht extra lijden ondergaan in veelal chaotische en allerminst strikt gecontroleerde omstandigheden." De GAIA-voorzitter wijst er nog op dat de rechtbank niet is ingegaan op de vraag om het verbod op onverdoofd slachten buiten een erkend slachthuis op te heffen voor het komende Offerfeest. "Het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren blijft dus onverminderd van kracht." (Belga)

Gisteren berichtten media dat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg aan het Europees Hof van Justitie heeft gevraagd na te gaan of de Europese verordening waarin staat dat onverdoofd slachten enkel kan in erkende slachthuizen niet strijdig is met de godsdienstvrijheid. Het is op basis van die verordening dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vorig jaar besliste om onverdoofd slachten voor het Offerfeest zoveel mogelijk te beperken. "Toch eigenaardig dat een rechter aan het Europees Hof vraagt zich uit te spreken over de wettelijkheid van de toepassing van een Europese verordening, drie jaar nadat die verordening van kracht is geworden", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "De wet werd in 2009 door alle 28 toenmalige lidstaten aangenomen en wordt door de bevoegde Vlaamse minister correct toegepast, wat zijn verdomde plicht is." GAIA vindt het getuigen van een "buitenmaatse arrogantie" om de godsdienstvrijheid in te roepen. "Met de bedoeling koste wat het kost thuis of op hygiënisch ondermaatse tijdelijke slachtvloeren of in aanverwante pop-upinrichtingen dieren ritueel te slachten, op plaatsen waar de dieren behalve onverdoofd geslacht extra lijden ondergaan in veelal chaotische en allerminst strikt gecontroleerde omstandigheden." De GAIA-voorzitter wijst er nog op dat de rechtbank niet is ingegaan op de vraag om het verbod op onverdoofd slachten buiten een erkend slachthuis op te heffen voor het komende Offerfeest. "Het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren blijft dus onverminderd van kracht." (Belga)