Eind 2016 kwam Gaia met het idee om het respect voor de waardigheid van dieren en de bescherming van hun welzijn als een plicht van de staat en de burgers op te nemen in de Grondwet. Intussen hebben al meer dan 152.000 mensen die petitie ondertekend. Vorig jaar dienden senatrices Christine Defraigne (MR) en Sabine De Bethune (CD&V) een voorstel in om dierenwelzijn in de Grondwet te zetten. Daarover werden ook hoorzittingen georganiseerd in de Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden, onder meer met Gaia. Maar het wetsvoorstel zelf werd niet gestemd, zegt de dierenrechtenorganisatie. "Blijkbaar ontbrak de politieke moed", klinkt het. Om dierenrechten alsnog in de Grondwet te krijgen, voert Gaia de druk nu op om grondwetsartikels 7bis of 23 voor herziening vatbaar te verklaren. "Dat zou politici de nodige ruimte geven om in de volgende legislatuur dieren op te nemen in de Grondwet. Het is nu of nooit, de dieren kunnen echt geen tien jaar meer wachten op de bescherming die ze verdienen", aldus Vandenbosch. (Belga)

Eind 2016 kwam Gaia met het idee om het respect voor de waardigheid van dieren en de bescherming van hun welzijn als een plicht van de staat en de burgers op te nemen in de Grondwet. Intussen hebben al meer dan 152.000 mensen die petitie ondertekend. Vorig jaar dienden senatrices Christine Defraigne (MR) en Sabine De Bethune (CD&V) een voorstel in om dierenwelzijn in de Grondwet te zetten. Daarover werden ook hoorzittingen georganiseerd in de Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden, onder meer met Gaia. Maar het wetsvoorstel zelf werd niet gestemd, zegt de dierenrechtenorganisatie. "Blijkbaar ontbrak de politieke moed", klinkt het. Om dierenrechten alsnog in de Grondwet te krijgen, voert Gaia de druk nu op om grondwetsartikels 7bis of 23 voor herziening vatbaar te verklaren. "Dat zou politici de nodige ruimte geven om in de volgende legislatuur dieren op te nemen in de Grondwet. Het is nu of nooit, de dieren kunnen echt geen tien jaar meer wachten op de bescherming die ze verdienen", aldus Vandenbosch. (Belga)