Voor GAIA moeten de slachthuizen meer dan een tandje bijsteken om het dierenleed waar het rapport melding van maakt, te voorkomen. "Voor GAIA zijn de vaststellingen in het doorlichtingsrapport zorgwekkend, niet het minst omdat elk bezoek van de doorlichters aangekondigd was", klinkt het. De dierenrechtenorganisatie stelt vijf eisen. GAIA vraagt dat de aanbevelingen in het rapport als bindende voorwaarden worden opgelegd, en er moeten systematische inspecties worden uitgevoerd. Ook moet de minister van Dierenwelzijn de slachthuizen een einddatum opleggen waarop alle tekortkomingen weggewerkt moeten zijn. De slachthuizen die zich daar niet aan houden, moeten een strenge sanctie krijgen. Verder vindt de dierenrechtenorganisatie dat de elektrische prikkelaar, "een marteltuig", verboden moet worden. Dat instrument wordt gebruikt om runderen vooruit te drijven, maar is enkel als laatste middel toegelaten. Alle onderzochte slachthuizen gebruikten het. De onderzoekers stelden ook vast dat de bedwelming van de dieren "niet 100 procent" is. GAIA wil een garantie dat de verdoving of bedwelming efficiënt uitgevoerd wordt. "Daartoe is extra waakzaamheid geboden en moeten bijkomende maatregelen getroffen worden." GAIA stelt ook voor om de camerabeelden ter beschikking te stellen van de inspectiedienst Dierenwelzijn. Tot slot onderstreept de dierenrechtenorganisatie dat dieren te lang lijden wanneer ze onverdoofd ritueel geslacht worden: meer dan vier minuten voor runderen, meer dan twee minuten voor kalveren en bijna twee minuten voor schapen. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet de slachthuizen vorig jaar doorlichten, na de wantoestanden in een slachthuis in Tielt. De resultaten worden woensdagochtend in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement voorgesteld. (Belga)

Voor GAIA moeten de slachthuizen meer dan een tandje bijsteken om het dierenleed waar het rapport melding van maakt, te voorkomen. "Voor GAIA zijn de vaststellingen in het doorlichtingsrapport zorgwekkend, niet het minst omdat elk bezoek van de doorlichters aangekondigd was", klinkt het. De dierenrechtenorganisatie stelt vijf eisen. GAIA vraagt dat de aanbevelingen in het rapport als bindende voorwaarden worden opgelegd, en er moeten systematische inspecties worden uitgevoerd. Ook moet de minister van Dierenwelzijn de slachthuizen een einddatum opleggen waarop alle tekortkomingen weggewerkt moeten zijn. De slachthuizen die zich daar niet aan houden, moeten een strenge sanctie krijgen. Verder vindt de dierenrechtenorganisatie dat de elektrische prikkelaar, "een marteltuig", verboden moet worden. Dat instrument wordt gebruikt om runderen vooruit te drijven, maar is enkel als laatste middel toegelaten. Alle onderzochte slachthuizen gebruikten het. De onderzoekers stelden ook vast dat de bedwelming van de dieren "niet 100 procent" is. GAIA wil een garantie dat de verdoving of bedwelming efficiënt uitgevoerd wordt. "Daartoe is extra waakzaamheid geboden en moeten bijkomende maatregelen getroffen worden." GAIA stelt ook voor om de camerabeelden ter beschikking te stellen van de inspectiedienst Dierenwelzijn. Tot slot onderstreept de dierenrechtenorganisatie dat dieren te lang lijden wanneer ze onverdoofd ritueel geslacht worden: meer dan vier minuten voor runderen, meer dan twee minuten voor kalveren en bijna twee minuten voor schapen. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet de slachthuizen vorig jaar doorlichten, na de wantoestanden in een slachthuis in Tielt. De resultaten worden woensdagochtend in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement voorgesteld. (Belga)