Gaia gooit Jean-Claude Van Damme in strijd tegen Brussels verbod op onverdoofd slachten

Jean-Claude Van Damme. © Getty

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft maandag een filmpje verspreid waarin actieheld Jean-Claude Van Damme de Brusselse parlementsleden oproept om vrijdag in plenaire zitting het verbod op onverdoofd slachten alsnog goed te keuren.

Vorige woensdag werd het verbod in commissie weggestemd omdat er evenveel voor- als tegenstemmen waren. Vrijdag moet de plenaire vergadering zich over het verslag van de commissie buigen. Aangezien de verhoudingen in de plenaire vergadering licht verschillen van die in de commissie, hopen de voorstanders van een verbod dat het verslag weggestemd wordt, waarna de plenaire het voorstel van ordonnantie alsnog kan goedkeuren. 

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch betreurt dat de Brusselse parlementsleden geen rekening houden met de wetenschappelijk bevestigde realiteit van het dierenleed en met de arresten van de hoogste gerechtshoven die het Vlaamse en Waalse verbod op onverdoofd slachten valideren.

‘Wie weet kan Jean-Claude Van Damme het Brussels Parlement ertoe aanzetten om de ethisch meest verantwoorde, meest vooruitstrevende en meest gerechtvaardigde beslissing te nemen in het belang van de zwakste en meest kwetsbare partij, de dieren’, besluit hij.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Partner Content