Vrijdag kwam Reuzegom al in opspraak omdat de studentenvereniging eerstejaarsleden konijnen zou laten houden die op het einde van het schooljaar geslacht worden, bij wijze van inwijdingsritueel. Reuzegom ontkende toen dergelijke praktijken te organiseren. "Nu blijkt duidelijk dat ze wel degelijk dieren op illegale wijze ombrengen, zonder dat daar een noodzaak voor is", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Deze mannen moeten zo snel mogelijk gestopt worden." De Facebookpagina waar nu sprake van is, was enkel toegankelijk voor wie lid gemaakt werd door de paginabeheerders van Reuzegom en lijkt intussen offline gehaald. Het filmpje zelf valt wel nog te bekijken via de website van GAIA. Het lijkt te tonen hoe temidden van enkele studentikoze activiteiten een biggetje ('Spekkie') wordt neergeschoten, gespiest en opgegeten. Er staat te lezen: "A film by Reuzegom". "We hebben intussen ook al een aantal namen van wie in 2009 lid was. We gaan het aan het gerecht overlaten dit verder af te handelen", zegt Vandenbosch. GAIA wil een klacht indienen bij het parket, het FAVV en de inspectiedienst van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid. Bij Reuzegom was maandag niemand bereikbaar voor commentaar. (JDH)

Vrijdag kwam Reuzegom al in opspraak omdat de studentenvereniging eerstejaarsleden konijnen zou laten houden die op het einde van het schooljaar geslacht worden, bij wijze van inwijdingsritueel. Reuzegom ontkende toen dergelijke praktijken te organiseren. "Nu blijkt duidelijk dat ze wel degelijk dieren op illegale wijze ombrengen, zonder dat daar een noodzaak voor is", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Deze mannen moeten zo snel mogelijk gestopt worden." De Facebookpagina waar nu sprake van is, was enkel toegankelijk voor wie lid gemaakt werd door de paginabeheerders van Reuzegom en lijkt intussen offline gehaald. Het filmpje zelf valt wel nog te bekijken via de website van GAIA. Het lijkt te tonen hoe temidden van enkele studentikoze activiteiten een biggetje ('Spekkie') wordt neergeschoten, gespiest en opgegeten. Er staat te lezen: "A film by Reuzegom". "We hebben intussen ook al een aantal namen van wie in 2009 lid was. We gaan het aan het gerecht overlaten dit verder af te handelen", zegt Vandenbosch. GAIA wil een klacht indienen bij het parket, het FAVV en de inspectiedienst van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid. Bij Reuzegom was maandag niemand bereikbaar voor commentaar. (JDH)