Sinds 1 januari 2019 is het in Vlaanderen verboden om dieren te slachten zonder dat die eerst verdoofd worden. Dat geldt ook voor rituele slachtingen in religieuze kringen. Verschillende joodse en moslimverenigingen trokken daarop naar het Grondwettelijk Hof, dat de vraag voorlegde aan het Europees Hof van Justitie. Een advocaat-generaal oordeelt nu dat het decreet effectief ingaat tegen het Europees recht. Dat verplicht dat dieren "bedwelmd" worden vooraleer ze worden geslacht, maar voorziet wel in een uitzondering voor religieuze riten, in naam van de godsdienstvrijheid. De advocaat-generaal geeft aan dat ritueel slachten "vaak moeilijk te rijmen valt met moderne opvattingen over dierenwelzijn", maar dat betekent nog niet dat lidstaten de uitzondering in het Europees recht mogen uithollen omwille van het dierenwelzijn, klinkt het. Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch en advocaat Anthony Godfroid waren aanwezig in Luxemburg voor de voorlezing van het advies. "Wij zijn ontgoocheld en staan zelfs perplex", reageert Vandenbosch. "Dit hadden we niet zien aankomen." De dierenrechtenorganisatie hamert er wel op dat het om een voorlopige conclusie gaat, en dat het Europees Hof daar niet door gebonden is. "Er is geen man overboord", zegt Godfroid. "Het gebeurt regelmatig dat het Hof van Justitie de opinie van de advocaat-generaal niet volgt." Bovendien heeft de advocaat-generaal volgens Gaia vooral geoordeeld omwille van technische redenen, en moet het belang van de godsdienstvrijheid in deze niet overschat worden. De dierenrechtenorganisatie wijst er tot slot op dat verschillende andere Europese lidstaten en regio's - zoals Slovenië, Denemarken, Zweden en ook Wallonië - een algemeen verbod op onverdoofd slachten hebben ingevoerd. "Iedereen binnen het Hof van Justitie zal zich bewust zijn van de enorme repercussies die verbonden zijn aan het volgen van het advies van de advocaat-generaal", aldus Godfroid. "We blijven hoopvol en strijdvaardig." Ook Hermes Sanctorum, die vanuit het Vlaams parlement jarenlang aan de kar trok voor een algemeen verbod op onverdoofd slachten, reageert ontgoocheld. "Dit is een ramp voor de dieren en de democratie", zegt hij. "Een ramp voor de dieren, omdat het een vrijgeleide geeft om dieren te laten lijden, zolang het maar gebeurt omwille van religieuze of ideologische redenen. Een ramp voor de democratie, omdat een verkozen parlement dat bijna unaniem stemt voor de bescherming van dieren, te kijk wordt gezet." Sanctorum stapte in 2016 uit Groen omdat hij voluit voor het verbod op onverdoofd slachten wilde gaan en zetelt sinds de laatste verkiezingen niet meer in het parlement. Het definitieve arrest van het EU-Hof wordt eind dit jaar verwacht. Over het algemeen volgt het EU-Hof de conclusies van de advocaten-generaal, al zijn daar uitzonderingen op. (Belga)

Sinds 1 januari 2019 is het in Vlaanderen verboden om dieren te slachten zonder dat die eerst verdoofd worden. Dat geldt ook voor rituele slachtingen in religieuze kringen. Verschillende joodse en moslimverenigingen trokken daarop naar het Grondwettelijk Hof, dat de vraag voorlegde aan het Europees Hof van Justitie. Een advocaat-generaal oordeelt nu dat het decreet effectief ingaat tegen het Europees recht. Dat verplicht dat dieren "bedwelmd" worden vooraleer ze worden geslacht, maar voorziet wel in een uitzondering voor religieuze riten, in naam van de godsdienstvrijheid. De advocaat-generaal geeft aan dat ritueel slachten "vaak moeilijk te rijmen valt met moderne opvattingen over dierenwelzijn", maar dat betekent nog niet dat lidstaten de uitzondering in het Europees recht mogen uithollen omwille van het dierenwelzijn, klinkt het. Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch en advocaat Anthony Godfroid waren aanwezig in Luxemburg voor de voorlezing van het advies. "Wij zijn ontgoocheld en staan zelfs perplex", reageert Vandenbosch. "Dit hadden we niet zien aankomen." De dierenrechtenorganisatie hamert er wel op dat het om een voorlopige conclusie gaat, en dat het Europees Hof daar niet door gebonden is. "Er is geen man overboord", zegt Godfroid. "Het gebeurt regelmatig dat het Hof van Justitie de opinie van de advocaat-generaal niet volgt." Bovendien heeft de advocaat-generaal volgens Gaia vooral geoordeeld omwille van technische redenen, en moet het belang van de godsdienstvrijheid in deze niet overschat worden. De dierenrechtenorganisatie wijst er tot slot op dat verschillende andere Europese lidstaten en regio's - zoals Slovenië, Denemarken, Zweden en ook Wallonië - een algemeen verbod op onverdoofd slachten hebben ingevoerd. "Iedereen binnen het Hof van Justitie zal zich bewust zijn van de enorme repercussies die verbonden zijn aan het volgen van het advies van de advocaat-generaal", aldus Godfroid. "We blijven hoopvol en strijdvaardig." Ook Hermes Sanctorum, die vanuit het Vlaams parlement jarenlang aan de kar trok voor een algemeen verbod op onverdoofd slachten, reageert ontgoocheld. "Dit is een ramp voor de dieren en de democratie", zegt hij. "Een ramp voor de dieren, omdat het een vrijgeleide geeft om dieren te laten lijden, zolang het maar gebeurt omwille van religieuze of ideologische redenen. Een ramp voor de democratie, omdat een verkozen parlement dat bijna unaniem stemt voor de bescherming van dieren, te kijk wordt gezet." Sanctorum stapte in 2016 uit Groen omdat hij voluit voor het verbod op onverdoofd slachten wilde gaan en zetelt sinds de laatste verkiezingen niet meer in het parlement. Het definitieve arrest van het EU-Hof wordt eind dit jaar verwacht. Over het algemeen volgt het EU-Hof de conclusies van de advocaten-generaal, al zijn daar uitzonderingen op. (Belga)