De klacht werd ingediend naar aanleiding van de campagne van 2017 toen GAIA ook een nachtelijke wake hield aan het Huis van het Gewest, de zetel van de Brusselse regering. Onverdoofd slachten is enkel nog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegelaten, meer bepaald in het slachthuis van Anderlecht. Vijf islamitische verenigingen dienden klacht in tegen GAIA wegens het aanzetten tot haat en geweld en wegens schending van de antiracismewet. De verenigingen zagen in de affiches een oproep tot geweld en oordeelden dat de afbeelding op de affiche stigmatiserend en racistisch was. Na een gerechtelijk onderzoek besloot de Brusselse KI afgelopen donderdag om GAIA buiten vervolging te stellen. Volgens het hof waren er geen elementen die erop wezen dat GAIA feiten van eerroof, beledigingen en aanzetten tot haat of geweld zou hebben willen plegen. Het Hof stelde ook vast dat de campagne als doel had om de politieke vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te overtuigen een verbod op onverdoofd slachten goed te keuren. "Het hof volgt onze redenering", zegt een tevreden GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Het is ons enkel te doen om het dierenwelzijn. De bloedtraan die van de wang van het schapengezicht rolt, staat symbool voor het onmiskenbare, onnodige en vermijdbare dierenleed dat gepaard gaat met onverdoofd slachten en heeft niets te maken met racisme en xenofobie." (Belga)

De klacht werd ingediend naar aanleiding van de campagne van 2017 toen GAIA ook een nachtelijke wake hield aan het Huis van het Gewest, de zetel van de Brusselse regering. Onverdoofd slachten is enkel nog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegelaten, meer bepaald in het slachthuis van Anderlecht. Vijf islamitische verenigingen dienden klacht in tegen GAIA wegens het aanzetten tot haat en geweld en wegens schending van de antiracismewet. De verenigingen zagen in de affiches een oproep tot geweld en oordeelden dat de afbeelding op de affiche stigmatiserend en racistisch was. Na een gerechtelijk onderzoek besloot de Brusselse KI afgelopen donderdag om GAIA buiten vervolging te stellen. Volgens het hof waren er geen elementen die erop wezen dat GAIA feiten van eerroof, beledigingen en aanzetten tot haat of geweld zou hebben willen plegen. Het Hof stelde ook vast dat de campagne als doel had om de politieke vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te overtuigen een verbod op onverdoofd slachten goed te keuren. "Het hof volgt onze redenering", zegt een tevreden GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Het is ons enkel te doen om het dierenwelzijn. De bloedtraan die van de wang van het schapengezicht rolt, staat symbool voor het onmiskenbare, onnodige en vermijdbare dierenleed dat gepaard gaat met onverdoofd slachten en heeft niets te maken met racisme en xenofobie." (Belga)