"We gaan de beslissing eerst nog eens rustig met de cliënt bespreken", aldus Verhaeghe. Pas dan zullen ze beslissen of ze al dan niet beroep aantekenen. "We gaan daar op dit moment geen hypothetische uitspraken over doen", zei hij. "Dan zullen wij ons standpunt bepalen." De rechters meenden dat de vraag tot ontzegeling reeds onderzocht was door de Kamer van Inbeschuldigingstelling en hetzelfde debat niet moet worden overgedaan voor de feitenrechter. "De rechtbank acht zich hier gebonden door een bepaalde interpretatie van de wet. Dus dat gaan we nog eens moeten bekijken", zei Maes. "Er zijn nog veel andere zaken die al in het dossier zitten, we gaan afwegen of die enveloppe nu dermate belangrijk is voor het verdere debat." De verdediging heeft 30 dagen om beroep aan te tekenen. (Belga)

"We gaan de beslissing eerst nog eens rustig met de cliënt bespreken", aldus Verhaeghe. Pas dan zullen ze beslissen of ze al dan niet beroep aantekenen. "We gaan daar op dit moment geen hypothetische uitspraken over doen", zei hij. "Dan zullen wij ons standpunt bepalen." De rechters meenden dat de vraag tot ontzegeling reeds onderzocht was door de Kamer van Inbeschuldigingstelling en hetzelfde debat niet moet worden overgedaan voor de feitenrechter. "De rechtbank acht zich hier gebonden door een bepaalde interpretatie van de wet. Dus dat gaan we nog eens moeten bekijken", zei Maes. "Er zijn nog veel andere zaken die al in het dossier zitten, we gaan afwegen of die enveloppe nu dermate belangrijk is voor het verdere debat." De verdediging heeft 30 dagen om beroep aan te tekenen. (Belga)