Bij belangrijke thema's als handel, klimaat en migratie moesten wel verregaande compromissen worden gesloten, of vielen sommige landen uit de boot. Zo scharen alle landen behalve de Verenigde Staten zich in de tekst opnieuw achter het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Amerikaans president Donald Trump besliste om de VS terug te trekken uit de deal. Wat handel betreft, wilde de Europese Unie onder meer dat er in de tekst expliciet werd opgeroepen tegen protectionisme. Dat haalde de uiteindelijke verklaring niet, omdat de VS alleen akkoord gingen als een alinea werd toegevoegd die stelde dat beschermingsinstrumenten mochten worden ingevoerd om "oneerlijke handelspraktijken" te bestrijden. In die alinea kon China zich dan weer niet vinden. Bij het thema migratie drongen de VS erop aan om geen inhoudelijke verklaringen af te leggen en enkel te verwijzen naar een OESO-rapport en geplande maatregelen onder het komende G20-voorzitterschap van Japan. (Belga)

Bij belangrijke thema's als handel, klimaat en migratie moesten wel verregaande compromissen worden gesloten, of vielen sommige landen uit de boot. Zo scharen alle landen behalve de Verenigde Staten zich in de tekst opnieuw achter het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Amerikaans president Donald Trump besliste om de VS terug te trekken uit de deal. Wat handel betreft, wilde de Europese Unie onder meer dat er in de tekst expliciet werd opgeroepen tegen protectionisme. Dat haalde de uiteindelijke verklaring niet, omdat de VS alleen akkoord gingen als een alinea werd toegevoegd die stelde dat beschermingsinstrumenten mochten worden ingevoerd om "oneerlijke handelspraktijken" te bestrijden. In die alinea kon China zich dan weer niet vinden. Bij het thema migratie drongen de VS erop aan om geen inhoudelijke verklaringen af te leggen en enkel te verwijzen naar een OESO-rapport en geplande maatregelen onder het komende G20-voorzitterschap van Japan. (Belga)