De vergadering van het Burgerpanel is de derde en laatste fase van de G1000. De werkzaamheden startten met een online raadpleging over de thema's die op de "Burgertop" van 11 november vorig jaar besproken moesten worden. De drie onderwerpen die naar boven kwamen, waren sociale zekerheid, immigratie en verdeling van welvaart. Op de top werd vervolgens over die thema's gediscussieerd en werden algemene prioriteiten opgelijst. Nu is dus de derde fase bezig. Een groep van 32 burgers overlegde tijdens drie weekends in september, oktober en november over werk en werkloosheid. Dat is het thema dat na discussie over de drie algemene onderwerpen werd gekozen. Zondagavond 11 november moet de groep zijn werkzaamheden afgerond hebben en wordt het eindrapport van de G1000 tijdens een slotceremonie in het Huis der Parlementsleden in Brussel aan de politieke wereld overhandigd. De conclusies moeten een antwoord helpen bieden op de vraag 'Hoe omgaan met werk en werkloosheid in onze maatschappij? '. "We hopen dat na zondag de methode van de burgerinspraak au sérieux genomen wordt", zei Van Reybrouck. "De burgers hebben al stemrecht, het komt erop aan hen nu ook spreekrecht te geven." (ANA)

De vergadering van het Burgerpanel is de derde en laatste fase van de G1000. De werkzaamheden startten met een online raadpleging over de thema's die op de "Burgertop" van 11 november vorig jaar besproken moesten worden. De drie onderwerpen die naar boven kwamen, waren sociale zekerheid, immigratie en verdeling van welvaart. Op de top werd vervolgens over die thema's gediscussieerd en werden algemene prioriteiten opgelijst. Nu is dus de derde fase bezig. Een groep van 32 burgers overlegde tijdens drie weekends in september, oktober en november over werk en werkloosheid. Dat is het thema dat na discussie over de drie algemene onderwerpen werd gekozen. Zondagavond 11 november moet de groep zijn werkzaamheden afgerond hebben en wordt het eindrapport van de G1000 tijdens een slotceremonie in het Huis der Parlementsleden in Brussel aan de politieke wereld overhandigd. De conclusies moeten een antwoord helpen bieden op de vraag 'Hoe omgaan met werk en werkloosheid in onze maatschappij? '. "We hopen dat na zondag de methode van de burgerinspraak au sérieux genomen wordt", zei Van Reybrouck. "De burgers hebben al stemrecht, het komt erop aan hen nu ook spreekrecht te geven." (ANA)