Doel van de G1000 is burgers ook tussen de verkiezingen door een stem te geven. De huidige uitdagingen lijken immers te groot voor "het spel van de partijpolitiek", oordelen de initiatiefnemers. Grote voordeel van die participatieve democratie is voor hen net de vrijheid van spreken van die burgers, los van kleur of partij. Voorlopig leverden de gesprekken geen revolutionaire nieuwigheden op. Inzake werkloosheid kwamen voorstellen bovendrijven zoals het optrekken van de minimumlonen en het beperken van uitkeringen in de tijd. Het pensioenstelsel moet voor de deelnemers dan weer transparanter en gelijker, maar bijvoorbeeld ook de vrijheid bieden om als gepensioneerde nog bij te klussen. Die parallel met de politici verbaast medeorganisator Sinardet niet. "Er zijn nu eenmaal geen honderd oplossingen voor een probleem", verduidelijkt hij. Bovendien kregen eerder reeds gelanceerde ideeën zeker niet altijd een eerlijke kans. Electorale afwegingen, vastgeroeste structuren en dito denkkaders staan dat nog vaak in de weg, aldus de professor. Minstens zo belangrijk als de inhoud van de voorstellen is voor Sinardet het aanzwengelen van het publieke debat en het betrekken van werkelijk alle bevolkingslagen daarin. "Vandaar ook dat we zelf op zoek gingen naar de deelnemers en niet uitgingen van zelfselectie", merkt hij nog op. (DRIES LUYTEN)

Doel van de G1000 is burgers ook tussen de verkiezingen door een stem te geven. De huidige uitdagingen lijken immers te groot voor "het spel van de partijpolitiek", oordelen de initiatiefnemers. Grote voordeel van die participatieve democratie is voor hen net de vrijheid van spreken van die burgers, los van kleur of partij. Voorlopig leverden de gesprekken geen revolutionaire nieuwigheden op. Inzake werkloosheid kwamen voorstellen bovendrijven zoals het optrekken van de minimumlonen en het beperken van uitkeringen in de tijd. Het pensioenstelsel moet voor de deelnemers dan weer transparanter en gelijker, maar bijvoorbeeld ook de vrijheid bieden om als gepensioneerde nog bij te klussen. Die parallel met de politici verbaast medeorganisator Sinardet niet. "Er zijn nu eenmaal geen honderd oplossingen voor een probleem", verduidelijkt hij. Bovendien kregen eerder reeds gelanceerde ideeën zeker niet altijd een eerlijke kans. Electorale afwegingen, vastgeroeste structuren en dito denkkaders staan dat nog vaak in de weg, aldus de professor. Minstens zo belangrijk als de inhoud van de voorstellen is voor Sinardet het aanzwengelen van het publieke debat en het betrekken van werkelijk alle bevolkingslagen daarin. "Vandaar ook dat we zelf op zoek gingen naar de deelnemers en niet uitgingen van zelfselectie", merkt hij nog op. (DRIES LUYTEN)