Doel van de G1000 was de burgers een grotere stem te geven in het politieke en maatschappelijke debat. "De uitdagingen waar België momenteel voor staat lijken te groot om door het spel van de partijpolitiek opgelost te krijgen", verwoordden de initiatiefnemers het. "Dat is niet erg, de democratie is gelukkig meer dan een kwestie van politieke partijen. Als de politici er niet uitgeraken, laat de burgers dan beraadslagen." "Dit kadert in een groeiende internationale trend", benadrukten de internationale waarnemers dan weer. Voor hen is het niet alleen het recht, maar ook de plicht van burgers om zich actief in te zetten voor de democratie en de maatschappij. Al ontslaat dat de politici natuurlijk niet van hun taken, beseften ook de zeven parlementsvoorzitters. "Dit is slechts een eerste belangrijke stap", besefte Kamervoorzitter André Flahaut, die beloofde de aangereikte hand aan te nemen. "We zitten immers in hetzelfde schuitje." Senaatsvoorzitter Sabine de Bethune erkende dan weer dat de politiek zal moeten leren burgerinspraak "op een moderne manier" te integreren in de besluitvorming, bijvoorbeeld via de sociale media. (KNS)

Doel van de G1000 was de burgers een grotere stem te geven in het politieke en maatschappelijke debat. "De uitdagingen waar België momenteel voor staat lijken te groot om door het spel van de partijpolitiek opgelost te krijgen", verwoordden de initiatiefnemers het. "Dat is niet erg, de democratie is gelukkig meer dan een kwestie van politieke partijen. Als de politici er niet uitgeraken, laat de burgers dan beraadslagen." "Dit kadert in een groeiende internationale trend", benadrukten de internationale waarnemers dan weer. Voor hen is het niet alleen het recht, maar ook de plicht van burgers om zich actief in te zetten voor de democratie en de maatschappij. Al ontslaat dat de politici natuurlijk niet van hun taken, beseften ook de zeven parlementsvoorzitters. "Dit is slechts een eerste belangrijke stap", besefte Kamervoorzitter André Flahaut, die beloofde de aangereikte hand aan te nemen. "We zitten immers in hetzelfde schuitje." Senaatsvoorzitter Sabine de Bethune erkende dan weer dat de politiek zal moeten leren burgerinspraak "op een moderne manier" te integreren in de besluitvorming, bijvoorbeeld via de sociale media. (KNS)