Aan de wieg van het NFWO stond koning Albert I, die op 1 oktober 1927 in een toespraak in de fabrieken van John Cockerill in Seraing sprak over de "onontbeerlijkheid" van de wetenschap voor de economische ontwikkeling van België. "Er heerst in België een echte crisis der wetenschappelijke instellingen en laboratoria", zei de koning, (maar) "door de initiatieven onzer industriëlen en financiers, de kunde onzer ingenieurs, de bekwaamheid onzer arbeiders, zullen alle hinderpalen uit de weg worden geruimd". Albert waarschuwde dat "het lot van landen die de wetenschap en de wetenschappers verwaarlozen, de decadentie" is. Een jaar later werd, met diplomaat en zakenman Emile Francqui aan het hoofd, een openbare stichting opgericht bestaande uit zowel geleerden als industriëlen. Op drie maanden tijd beschikte het fonds, dankzij mecenassen en particulieren, al over een bedrag van 100 miljoen frank. De hoofdzakelijk Franstalige instelling werd vanaf 1969 taalparitair: vanaf dat moment zetelen in alle commissies evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. Deze verbetering bleef evenwel toch een scheeftrekking van de verhoudingen in het land, en leidde uiteindelijk tot de regionalisering van de instelling: in 1992 wordt de raad van bestuur opgesplitst. De taak van het Fonds is de hele tijd onveranderd gebleven: vorsers financieren op basis van door hen voorgelegde projecten, ofwel voor een bepaalde duur (doctoraten en post-doctoraten) ofwel voor een onbepaalde duur. Die vorsers werken binnen de universiteiten en zijn dus geïntegreerd in de academische wereld. Jaarlijks worden zowat tweeduizend vorsers gefinancierd. Dinsdag wordt de verjaardag gevierd in de muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo. Zullen aanwezig zijn: de koning, Vlaams minister van Innovatie Philip Muyters, Franstalig minister van Wetenschapsonderzoek Jean-Claude Marcourt en de secretarissen-generaal van het NFWO en de FRS-FNRS. (Belga)

Aan de wieg van het NFWO stond koning Albert I, die op 1 oktober 1927 in een toespraak in de fabrieken van John Cockerill in Seraing sprak over de "onontbeerlijkheid" van de wetenschap voor de economische ontwikkeling van België. "Er heerst in België een echte crisis der wetenschappelijke instellingen en laboratoria", zei de koning, (maar) "door de initiatieven onzer industriëlen en financiers, de kunde onzer ingenieurs, de bekwaamheid onzer arbeiders, zullen alle hinderpalen uit de weg worden geruimd". Albert waarschuwde dat "het lot van landen die de wetenschap en de wetenschappers verwaarlozen, de decadentie" is. Een jaar later werd, met diplomaat en zakenman Emile Francqui aan het hoofd, een openbare stichting opgericht bestaande uit zowel geleerden als industriëlen. Op drie maanden tijd beschikte het fonds, dankzij mecenassen en particulieren, al over een bedrag van 100 miljoen frank. De hoofdzakelijk Franstalige instelling werd vanaf 1969 taalparitair: vanaf dat moment zetelen in alle commissies evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. Deze verbetering bleef evenwel toch een scheeftrekking van de verhoudingen in het land, en leidde uiteindelijk tot de regionalisering van de instelling: in 1992 wordt de raad van bestuur opgesplitst. De taak van het Fonds is de hele tijd onveranderd gebleven: vorsers financieren op basis van door hen voorgelegde projecten, ofwel voor een bepaalde duur (doctoraten en post-doctoraten) ofwel voor een onbepaalde duur. Die vorsers werken binnen de universiteiten en zijn dus geïntegreerd in de academische wereld. Jaarlijks worden zowat tweeduizend vorsers gefinancierd. Dinsdag wordt de verjaardag gevierd in de muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo. Zullen aanwezig zijn: de koning, Vlaams minister van Innovatie Philip Muyters, Franstalig minister van Wetenschapsonderzoek Jean-Claude Marcourt en de secretarissen-generaal van het NFWO en de FRS-FNRS. (Belga)