Het gebruik van ethefon geldt alleen voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en dit tot 28 november 2014.

De overheid waarschuwt bovendien dat de producten giftig zijn, en particulieren de appels en peren die op de grond liggen dus best niet mogen oprapen of consumeren. Het fruit wordt machinaal opgeraapt en eventueel vernietigd. Op die manier zijn er geen nadelige gevolgen voor bomen en ondergrond met betrekking tot de oogst van volgend jaar.

Boycot

Het niet-oogsten van het fruit moet de prijs op niveau houden nu Rusland de invoer boycot. Van de totale Vlaamse perenproductie is circa 37 procent rechtstreeks voor de Russische markt bestemd.

De Russische boycot maakt dat het voor fruitboeren interessanter is om hun appels en peren te vernietigen of te hergebruiken als compost of biomassa, dan ze handmatig te plukken, te verpakken en in koelcellen te bewaren. Tenminste als de compensatie die ze van Europa krijgen voor het vernietigen, voldoende is.

Peren

Joke Schauvliege, Belga Image
Joke Schauvliege © Belga Image

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft intussen bekendgemaakt hoeveel de Vlaamse perentelers krijgen voor het niet-oogsten van een deel van hun productie.

Het doel van Schauvliege is om ongeveer 2.000 hectare van de 9.000 hectare perenteelt in Vlaanderen niet te oogsten. De Europese Unie voorziet in een tegemoetkoming voor 50 procent van de productiekosten. Die compensatie bedraagt, volgens het principe van cofinanciering, 6.440 euro per hectare voor een teler die is aangesloten bij een producentorganisatie (zoals bijvoorbeeld een veiling) en 3.220 euro per hectare voor een teler die niet is aangesloten bij een producentorganisatie. Dit komt per kilo niet-geoogste peren neer op respectievelijk 15,9 cent en 7,95 cent.

'Ongeziene schade'

'Ik heb deze uitzonderlijke maatregel genomen om het hoofd te bieden aan een uitzonderlijke toestand,' zegt Schauvliege in een mededeling. 'Het politiek gemotiveerd importverbod voor voedingsproducten brengt voor de Vlaamse land- en tuinbouwers een ongeziene schade met zich mee.'

'Gelet op de oogstdatum is de situatie momenteel acuut voor de perentelers, maar tijdens de komende maanden zal de ganse agro-voedingssector getroffen worden door de gevolgen van de Russische boycot. Ik zal dan ook bij de Europese Commissie ijveren om voor de gehele sector de verliezen maximaal te beperken'.

Veel kosten

Piet Vanthemsche, Belga Image
Piet Vanthemsche © Belga Image

De Boerenbond is tevreden dat de compensatie voor de Vlaamse perentelers bekend is - 'Geen dag te vroeg want de oogst is al vergevorderd' - maar eist wel dat Europa in plaats van 50 procent 'voor minstens 75 procent bijdraagt'.

'De spanningen tussen Europa en Rusland vallen volledig op de kap van de agro-voedingsketen. Maatregelen zouden dus met algemeen EU-geld moeten vergoed worden, niet met geld dat voorzien is voor landbouwbudget', zegt Vanthemsche.

De Boerenbond wijst erop dat het belangrijk was voor de fruittelers dat ze bij niet-oogst konden rekenen op een billijke vergoeding. 'Er werden de voorbije maanden immers al heel wat kosten gemaakt, denk aan snoei, bemesting, uitdunnen, gewasbescherming...'

De organisatie dankt de 'aanhoudende inspanningen' van minister Schauvliege, de inzet van haar administratie en 'de goede samenwerking tussen het Vlaamse en het federale niveau'.

Prijs niet hoger

Volgens Vanthemsche kan de individuele fruitteler nu beslissen of hij intekent of niet. Hij wijst er ook op dat het belangrijk is dat voldoende peren via deze maatregel uit de markt worden gehaald, 'anders wordt de markt niet ontlast en dreigt de prijs voor alle peren in elkaar te storten'.

Er wordt gemikt op 2.000 hectare niet-oogsten. 'Die moeten de druk van de ketel halen voor de fruittelers terwijl de prijs voor de consument zeker niet hoger zal liggen dan voorgaande jaren', besluit Vanthemsche. (Belga/KVDA)

Het gebruik van ethefon geldt alleen voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en dit tot 28 november 2014. De overheid waarschuwt bovendien dat de producten giftig zijn, en particulieren de appels en peren die op de grond liggen dus best niet mogen oprapen of consumeren. Het fruit wordt machinaal opgeraapt en eventueel vernietigd. Op die manier zijn er geen nadelige gevolgen voor bomen en ondergrond met betrekking tot de oogst van volgend jaar.Het niet-oogsten van het fruit moet de prijs op niveau houden nu Rusland de invoer boycot. Van de totale Vlaamse perenproductie is circa 37 procent rechtstreeks voor de Russische markt bestemd.De Russische boycot maakt dat het voor fruitboeren interessanter is om hun appels en peren te vernietigen of te hergebruiken als compost of biomassa, dan ze handmatig te plukken, te verpakken en in koelcellen te bewaren. Tenminste als de compensatie die ze van Europa krijgen voor het vernietigen, voldoende is. 'Ik heb deze uitzonderlijke maatregel genomen om het hoofd te bieden aan een uitzonderlijke toestand,' zegt Schauvliege in een mededeling. 'Het politiek gemotiveerd importverbod voor voedingsproducten brengt voor de Vlaamse land- en tuinbouwers een ongeziene schade met zich mee.' 'Gelet op de oogstdatum is de situatie momenteel acuut voor de perentelers, maar tijdens de komende maanden zal de ganse agro-voedingssector getroffen worden door de gevolgen van de Russische boycot. Ik zal dan ook bij de Europese Commissie ijveren om voor de gehele sector de verliezen maximaal te beperken'. 'De spanningen tussen Europa en Rusland vallen volledig op de kap van de agro-voedingsketen. Maatregelen zouden dus met algemeen EU-geld moeten vergoed worden, niet met geld dat voorzien is voor landbouwbudget', zegt Vanthemsche. De Boerenbond wijst erop dat het belangrijk was voor de fruittelers dat ze bij niet-oogst konden rekenen op een billijke vergoeding. 'Er werden de voorbije maanden immers al heel wat kosten gemaakt, denk aan snoei, bemesting, uitdunnen, gewasbescherming...' De organisatie dankt de 'aanhoudende inspanningen' van minister Schauvliege, de inzet van haar administratie en 'de goede samenwerking tussen het Vlaamse en het federale niveau'. Volgens Vanthemsche kan de individuele fruitteler nu beslissen of hij intekent of niet. Hij wijst er ook op dat het belangrijk is dat voldoende peren via deze maatregel uit de markt worden gehaald, 'anders wordt de markt niet ontlast en dreigt de prijs voor alle peren in elkaar te storten'. Er wordt gemikt op 2.000 hectare niet-oogsten. 'Die moeten de druk van de ketel halen voor de fruittelers terwijl de prijs voor de consument zeker niet hoger zal liggen dan voorgaande jaren', besluit Vanthemsche. (Belga/KVDA)