"Op vlak van sociale woningen is er heel wat nood aan renovaties", aldus Van den Bossche. "Door de inventaris die sociale huisvestingsmaatschappijen vorig jaar maakten, zijn er heel wat meer renovatiedossiers. Het voorziene budget van 210 miljoen is met 100 miljoen toegenomen, waardoor 1.300 sociale woningen extra gerenoveerd kunnen worden." In het najaar komt ook een campagne om eigenaars te overtuigen hun woning via een sociaal verhuurkantoor op de markt te brengen. Met 2 miljoen euro extra moet dat aantal woningen verdubbelen tot 12.000. Voor de private markt wordt binnenkort het "huurgarantiefonds" gelanceerd, waarvoor 2,5 tot 3 miljoen euro is vrijgemaakt. Verhuurders kunnen zich laten verzekeren tegen wanbetaling en huurders krijgen de mogelijkheid om tot een jaar te blijven wonen, terwijl ze hun financiële problemen aanpakken. Daarnaast wordt in het najaar een website gelanceerd waar huurders en verhuurders kunnen berekenen wat een faire huurprijs is voor een bepaalde woning in een bepaalde streek. Om krotverhuurders verder aan te pakken, wordt een draaiboek voor lokale overheden opgesteld met informatie hoe ze slachtoffers op kosten van de verhuurder kunnen herhuisvesten. Verder wordt gewerkt aan een decreet dat rechtbanken meer vrijheid geeft voor gepaste bestraffing. (MVL)

"Op vlak van sociale woningen is er heel wat nood aan renovaties", aldus Van den Bossche. "Door de inventaris die sociale huisvestingsmaatschappijen vorig jaar maakten, zijn er heel wat meer renovatiedossiers. Het voorziene budget van 210 miljoen is met 100 miljoen toegenomen, waardoor 1.300 sociale woningen extra gerenoveerd kunnen worden." In het najaar komt ook een campagne om eigenaars te overtuigen hun woning via een sociaal verhuurkantoor op de markt te brengen. Met 2 miljoen euro extra moet dat aantal woningen verdubbelen tot 12.000. Voor de private markt wordt binnenkort het "huurgarantiefonds" gelanceerd, waarvoor 2,5 tot 3 miljoen euro is vrijgemaakt. Verhuurders kunnen zich laten verzekeren tegen wanbetaling en huurders krijgen de mogelijkheid om tot een jaar te blijven wonen, terwijl ze hun financiële problemen aanpakken. Daarnaast wordt in het najaar een website gelanceerd waar huurders en verhuurders kunnen berekenen wat een faire huurprijs is voor een bepaalde woning in een bepaalde streek. Om krotverhuurders verder aan te pakken, wordt een draaiboek voor lokale overheden opgesteld met informatie hoe ze slachtoffers op kosten van de verhuurder kunnen herhuisvesten. Verder wordt gewerkt aan een decreet dat rechtbanken meer vrijheid geeft voor gepaste bestraffing. (MVL)