"We willen onze samenlevingen en onze economieën zo open mogelijk houden, en tegelijkertijd mensen beter beschermen tegen nieuwe bedreigingen voor hun veiligheid en welvaart", zo schetst Van Rompuy de rode draad. Hij citeert werkgelegenheid, de strijd tegen allerlei vormen van dumping, veilige grenzen, de aanpak van illegale migratie en klimaatverandering als enkele van de grootste uitdagingen. Telkens opnieuw moet bekeken worden welk bestuursniveau het best geschikt is, maar voor Van Rompuy is het duidelijk dat vele van die doelstellingen enkel in een Europese dimensie bereikt kunnen worden. Van "minder Europa" kan alvast geen sprake zijn, aldus Van Rompuy. Dat de Europese Commissie daarover een debat "zonder taboes" heeft geopend, juicht de gewezen Europees president toe. En er mag nagedacht worden over de afbouw van Europese regulering en administratieve lasten. Maar uit voorbije studies van onder meer de Britse en de Nederlandse regering bleek volgens Van Rompuy al dat de mogelijkheden voor een echte repatriëring van bevoegdheden zeer beperkt zijn. "Dat is geen echte optie." Geen optie, maar een strikte noodzaak is verdere integratie om enkele van de grootste realisaties van het Europese project te vrijwaren: de eurozone en Schengen. "Daar hebben we geen keuze. Dat is het Europa van het noodzakelijke", aldus Van Rompuy. De Belgische oud-premier is ook gewonnen voor versterkte samenwerking tussen bereidwillige lidstaten, zoals steeds meer West-Europese regeringsleiders bepleiten. Het zou voor Van Rompuy bijvoorbeeld nodig kunnen blijken om een doorbraak te forceren inzake van militaire samenwerking. Het toekomstdebat zal pas in een stroomversnelling raken na de Nederlandse, Franse en Duitse verkiezingen. Ziet Europa er binnen zes maanden helemaal anders uit? Van Rompuy waarschuwt voor "overdreven pessimisme". De oud-premier stelt vast dat in sommige kringen de indruk bestaat dat Geert Wilders de volgende Nederlandse premier wordt en zomaar de Nexit kan decreteren, maar het gevaar van een Nederlands vertrek bestaat volgens hem niet echt. "Frexit? Nexit? Read my lips: dat gaat gewoon niet gebeuren." (Belga)

"We willen onze samenlevingen en onze economieën zo open mogelijk houden, en tegelijkertijd mensen beter beschermen tegen nieuwe bedreigingen voor hun veiligheid en welvaart", zo schetst Van Rompuy de rode draad. Hij citeert werkgelegenheid, de strijd tegen allerlei vormen van dumping, veilige grenzen, de aanpak van illegale migratie en klimaatverandering als enkele van de grootste uitdagingen. Telkens opnieuw moet bekeken worden welk bestuursniveau het best geschikt is, maar voor Van Rompuy is het duidelijk dat vele van die doelstellingen enkel in een Europese dimensie bereikt kunnen worden. Van "minder Europa" kan alvast geen sprake zijn, aldus Van Rompuy. Dat de Europese Commissie daarover een debat "zonder taboes" heeft geopend, juicht de gewezen Europees president toe. En er mag nagedacht worden over de afbouw van Europese regulering en administratieve lasten. Maar uit voorbije studies van onder meer de Britse en de Nederlandse regering bleek volgens Van Rompuy al dat de mogelijkheden voor een echte repatriëring van bevoegdheden zeer beperkt zijn. "Dat is geen echte optie." Geen optie, maar een strikte noodzaak is verdere integratie om enkele van de grootste realisaties van het Europese project te vrijwaren: de eurozone en Schengen. "Daar hebben we geen keuze. Dat is het Europa van het noodzakelijke", aldus Van Rompuy. De Belgische oud-premier is ook gewonnen voor versterkte samenwerking tussen bereidwillige lidstaten, zoals steeds meer West-Europese regeringsleiders bepleiten. Het zou voor Van Rompuy bijvoorbeeld nodig kunnen blijken om een doorbraak te forceren inzake van militaire samenwerking. Het toekomstdebat zal pas in een stroomversnelling raken na de Nederlandse, Franse en Duitse verkiezingen. Ziet Europa er binnen zes maanden helemaal anders uit? Van Rompuy waarschuwt voor "overdreven pessimisme". De oud-premier stelt vast dat in sommige kringen de indruk bestaat dat Geert Wilders de volgende Nederlandse premier wordt en zomaar de Nexit kan decreteren, maar het gevaar van een Nederlands vertrek bestaat volgens hem niet echt. "Frexit? Nexit? Read my lips: dat gaat gewoon niet gebeuren." (Belga)