De praktijktesten werden uitgevoerd op 12.520 advertenties voor huurwoningen en appartementen in het Brussels gewest. In maar liefst 44 procent van de huuradvertenties werden mannelijke kandidaten met een Noord-Afrikaanse gediscrimineerd in vergelijking met de mannelijke kandidaten met een Franstalig klinkende naam. Dit percentage bedroeg 30 procent voor mannen met een Sub-Saharaans Afrikaanse naam, 23 procent voor vrouwen met een Noord-Afrikaanse naam en 34 procent voor vrouwen met een Sub-Saharaans Afrikaanse naam. Er bleek geen significante discriminatie te zijn bij het eerste contact van kandidaat-huurders met een Oost-Europese naam. Voorts werden kandidaat-huurders met een werkloosheidsuitkering in een derde van de huuradvertenties benadeeld ten opzichte van kandidaat-huurders met een loon, zelfs bij een vergelijkbaar inkomen. Naast de praktijktesten voerden de onderzoekers ook 648 mystery calls uit, waarbij makelaars door een fictieve eigenaar gevraagd werden een woning te verhuren, maar "niet aan allochtonen." Ongeveer een derde van de Brusselse makelaars ging daarop in. Slechts 14 procent weigert categoriek op de discriminerende vraag in te gaan. "De resultaten zijn duidelijk. De cijfers zijn even hoog dan die van Unia en de stad Gent hebben verzameld: de etnische afkomst en het inkomen veroorzaken een hoge graad van discriminatie, terwijl weinig makelaars discriminatie duidelijk afwijzen", reageert minister Fremault op de resultaten van het onderzoek. Voor haar zijn die resultaten onaanvaardbaar en moet er opgetreden worden. Daarom pakt ze uit met een actieplan met specifieke vormingen voor makelaars en een ruime sensibiliseringscampagne. (Belga)

De praktijktesten werden uitgevoerd op 12.520 advertenties voor huurwoningen en appartementen in het Brussels gewest. In maar liefst 44 procent van de huuradvertenties werden mannelijke kandidaten met een Noord-Afrikaanse gediscrimineerd in vergelijking met de mannelijke kandidaten met een Franstalig klinkende naam. Dit percentage bedroeg 30 procent voor mannen met een Sub-Saharaans Afrikaanse naam, 23 procent voor vrouwen met een Noord-Afrikaanse naam en 34 procent voor vrouwen met een Sub-Saharaans Afrikaanse naam. Er bleek geen significante discriminatie te zijn bij het eerste contact van kandidaat-huurders met een Oost-Europese naam. Voorts werden kandidaat-huurders met een werkloosheidsuitkering in een derde van de huuradvertenties benadeeld ten opzichte van kandidaat-huurders met een loon, zelfs bij een vergelijkbaar inkomen. Naast de praktijktesten voerden de onderzoekers ook 648 mystery calls uit, waarbij makelaars door een fictieve eigenaar gevraagd werden een woning te verhuren, maar "niet aan allochtonen." Ongeveer een derde van de Brusselse makelaars ging daarop in. Slechts 14 procent weigert categoriek op de discriminerende vraag in te gaan. "De resultaten zijn duidelijk. De cijfers zijn even hoog dan die van Unia en de stad Gent hebben verzameld: de etnische afkomst en het inkomen veroorzaken een hoge graad van discriminatie, terwijl weinig makelaars discriminatie duidelijk afwijzen", reageert minister Fremault op de resultaten van het onderzoek. Voor haar zijn die resultaten onaanvaardbaar en moet er opgetreden worden. Daarom pakt ze uit met een actieplan met specifieke vormingen voor makelaars en een ruime sensibiliseringscampagne. (Belga)