Aan de Europese instellingen zijn zowat 800 tolken verbonden. Zij worden in hun werk bijgestaan door collega's die op zelfstandige basis werken. Door de coronacrisis is het aantal fysieke vergaderingen tot een minimum herleid, waardoor ook het takenpakket van de freelancers tot quasi nihil is herleid. Hun contracten zijn midden maart stopgezet. Tijdens hun opzegtermijn van twee maanden kregen 681 tolken nog een vergoeding van alles samen 3,8 miljoen euro, maar sinds enkele weken zitten ze op droog zaad. Een duizendtal tolken bevindt zich volgens hun belangenvereniging AIIC in een weinig benijdenswaardige situatie, want door hun bijzondere statuut hebben ze geen recht op nationale steunmaatregelen. Ze zijn namelijk onderworpen aan de Europese gemeenschapsbelasting. De EU wil de tolken nu tegemoet komen door hen elk een voorschot van 1.300 euro toe te kennen, dat ten laatste tegen het einde van het jaar terugbetaald moet worden, wanneer de instellingen hun activiteiten hernomen zullen hebben. "Deze politiek van voldongen feiten kun je moeilijk een sociale dialoog noemen", zeggen de vertegenwoordigers van de tolken. Ze vragen dat het voorstel wordt ingetrokken omdat het in strijd is met de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is en met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. (Belga)

Aan de Europese instellingen zijn zowat 800 tolken verbonden. Zij worden in hun werk bijgestaan door collega's die op zelfstandige basis werken. Door de coronacrisis is het aantal fysieke vergaderingen tot een minimum herleid, waardoor ook het takenpakket van de freelancers tot quasi nihil is herleid. Hun contracten zijn midden maart stopgezet. Tijdens hun opzegtermijn van twee maanden kregen 681 tolken nog een vergoeding van alles samen 3,8 miljoen euro, maar sinds enkele weken zitten ze op droog zaad. Een duizendtal tolken bevindt zich volgens hun belangenvereniging AIIC in een weinig benijdenswaardige situatie, want door hun bijzondere statuut hebben ze geen recht op nationale steunmaatregelen. Ze zijn namelijk onderworpen aan de Europese gemeenschapsbelasting. De EU wil de tolken nu tegemoet komen door hen elk een voorschot van 1.300 euro toe te kennen, dat ten laatste tegen het einde van het jaar terugbetaald moet worden, wanneer de instellingen hun activiteiten hernomen zullen hebben. "Deze politiek van voldongen feiten kun je moeilijk een sociale dialoog noemen", zeggen de vertegenwoordigers van de tolken. Ze vragen dat het voorstel wordt ingetrokken omdat het in strijd is met de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is en met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. (Belga)