Willockx was in 1993, op het moment dat Albert II zijn broer Boudewijn opvolgde, minister van Pensioenen in de eerste regering van Jean-Luc Dehaene. "Dat was toen een totaal andere situatie", zegt Willockx. "Niemand had toen het overlijden van Boudewijn verwacht. Dat was een echte nachtmerrie die gepaard ging met heel wat verdriet en ontroering. Het land was geschokt". Dat de vorst nu zelf kiest om afstand te doen van de troon zorgt volgens Willockx voor een totaal andere situatie. "Ik denk dat er een algemeen respect is voor de beslissing van de koning, rekening houdend met zijn leeftijd, zijn gezondheid en de privé-omstandigheden", zegt hij, doelend op de recente commotie rond Delphine Boël. Ook het Nederlandse voorbeeld, waar koningin Beatrix recent vrijwillig de troon overliet aan haar zoon Alexander, heeft volgens de sp.a'er meegespeeld. Willockx looft koning Albert II onder meer voor zijn "stabiliserende rol" op communautair vlak. "Wat hij gepresteerd heeft bij de regeringsvorming in 2010 en 2011 is cruciaal geweest", luidt het. Prins Filip lijkt dus de fakkel te moeten overnemen op minder dan een jaar van de verkiezingen van 2014. "Belangrijk is dat hij een jaar krijgt om zich in te werken", aldus Willockx. (Belga)

Willockx was in 1993, op het moment dat Albert II zijn broer Boudewijn opvolgde, minister van Pensioenen in de eerste regering van Jean-Luc Dehaene. "Dat was toen een totaal andere situatie", zegt Willockx. "Niemand had toen het overlijden van Boudewijn verwacht. Dat was een echte nachtmerrie die gepaard ging met heel wat verdriet en ontroering. Het land was geschokt". Dat de vorst nu zelf kiest om afstand te doen van de troon zorgt volgens Willockx voor een totaal andere situatie. "Ik denk dat er een algemeen respect is voor de beslissing van de koning, rekening houdend met zijn leeftijd, zijn gezondheid en de privé-omstandigheden", zegt hij, doelend op de recente commotie rond Delphine Boël. Ook het Nederlandse voorbeeld, waar koningin Beatrix recent vrijwillig de troon overliet aan haar zoon Alexander, heeft volgens de sp.a'er meegespeeld. Willockx looft koning Albert II onder meer voor zijn "stabiliserende rol" op communautair vlak. "Wat hij gepresteerd heeft bij de regeringsvorming in 2010 en 2011 is cruciaal geweest", luidt het. Prins Filip lijkt dus de fakkel te moeten overnemen op minder dan een jaar van de verkiezingen van 2014. "Belangrijk is dat hij een jaar krijgt om zich in te werken", aldus Willockx. (Belga)