Donderdag meldden de Vlaamse media dat de biomedicus, die verbonden was aan de Vrije Universiteit in Brussel, geknoeid zou hebben met gegevens van onderzoek van patiënten om de onderzoeksresultaten mooier voor te stellen dan ze waren. Dat zou hij ook gedaan hebben bij scripties van studenten. In Leiden was hij volgens de woordvoerster geen scriptiebegeleider. Het gastmedewerkerschap is eind 2012 beëindigd. Dat had volgens de woordvoerster niets te maken met deze fraude. "Daarover werden we pas eind februari op de hoogte gesteld door onze Vlaamse collega's." (JDH)

Donderdag meldden de Vlaamse media dat de biomedicus, die verbonden was aan de Vrije Universiteit in Brussel, geknoeid zou hebben met gegevens van onderzoek van patiënten om de onderzoeksresultaten mooier voor te stellen dan ze waren. Dat zou hij ook gedaan hebben bij scripties van studenten. In Leiden was hij volgens de woordvoerster geen scriptiebegeleider. Het gastmedewerkerschap is eind 2012 beëindigd. Dat had volgens de woordvoerster niets te maken met deze fraude. "Daarover werden we pas eind februari op de hoogte gesteld door onze Vlaamse collega's." (JDH)