De agenda van de Kamercommissie Financiën telde woensdag heel wat vragen over lopende onderzoeken bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Crombez toonde weinig begrip voor die manier van werken. Hij benadrukte geen volledige antwoorden te kunnen, mogen of willen geven, aangezien dat de onderzoeken in gevaar kan brengen. Voor de BBI geldt bovendien een geheimhoudingsplicht. En hoe dan ook zou elk onderzoek naar personen, organisaties of bedrijven toch "naar behoren moeten kunnen gebeuren, zonder dat het meteen breed uitgesmeerd wordt in de pers", onderstreepte Crombez. Want vaak is wat in de kranten verschijnt ook gewoon fout, verwees hij naar krantenberichten dat het fraudebedrag bij Omega Diamonds 3 miljard euro zou bedragen. "Als dat al niet correct is, zijn alle opiniestukken, commentaren en artikels die daaruit voortvloeien ook niet correct", aldus Crombez. Het gevaarlijkste is echter dat een en ander ook de strijd tegen fraude zelf ondermijnt. "Ik maak me daar echt zorgen over", waarschuwde Crombez. "Het parlement heeft het raamwerk voor minnelijke schikkingen gecreëerd, net om grote fraude te kunnen aanpakken. Maar in de praktijk wordt dat zeer moeilijk als links en rechts foute info wordt verspreid." (KNS)

De agenda van de Kamercommissie Financiën telde woensdag heel wat vragen over lopende onderzoeken bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Crombez toonde weinig begrip voor die manier van werken. Hij benadrukte geen volledige antwoorden te kunnen, mogen of willen geven, aangezien dat de onderzoeken in gevaar kan brengen. Voor de BBI geldt bovendien een geheimhoudingsplicht. En hoe dan ook zou elk onderzoek naar personen, organisaties of bedrijven toch "naar behoren moeten kunnen gebeuren, zonder dat het meteen breed uitgesmeerd wordt in de pers", onderstreepte Crombez. Want vaak is wat in de kranten verschijnt ook gewoon fout, verwees hij naar krantenberichten dat het fraudebedrag bij Omega Diamonds 3 miljard euro zou bedragen. "Als dat al niet correct is, zijn alle opiniestukken, commentaren en artikels die daaruit voortvloeien ook niet correct", aldus Crombez. Het gevaarlijkste is echter dat een en ander ook de strijd tegen fraude zelf ondermijnt. "Ik maak me daar echt zorgen over", waarschuwde Crombez. "Het parlement heeft het raamwerk voor minnelijke schikkingen gecreëerd, net om grote fraude te kunnen aanpakken. Maar in de praktijk wordt dat zeer moeilijk als links en rechts foute info wordt verspreid." (KNS)