"We zijn niet over een nacht ijs gegaan. Daar is lang over gediscussieerd", aldus Van Thielen. "Ook namaak en oplichting hebben de lijst niet gehaald. We hebben alle criminaliteitsfenomenen die een aparte aanpak van de politie vergen, tegen elkaar afgewogen op basis van verschillende criteria." Onder meer mensenhandel, informaticacriminaliteit en terrorisme hebben de prioriteitenlijst wel gehaald. Voor Carl Devlies, CD&V-staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, moet de strijd tegen de ernstige en georganiseerde fraude alvast wél een prioriteit blijven voor de politie. (MUA)

"We zijn niet over een nacht ijs gegaan. Daar is lang over gediscussieerd", aldus Van Thielen. "Ook namaak en oplichting hebben de lijst niet gehaald. We hebben alle criminaliteitsfenomenen die een aparte aanpak van de politie vergen, tegen elkaar afgewogen op basis van verschillende criteria." Onder meer mensenhandel, informaticacriminaliteit en terrorisme hebben de prioriteitenlijst wel gehaald. Voor Carl Devlies, CD&V-staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, moet de strijd tegen de ernstige en georganiseerde fraude alvast wél een prioriteit blijven voor de politie. (MUA)