In een reactie op een gelekt rapport van de Dienst Strafrechtelijk Beleid over de Salduzwet, toonde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) zich vorige week behoorlijk tevreden over de werking van de Salduzpermanenties. 'De nieuwe wet werkt. De organisatie werkt', aldus Turtelboom. De Salduzwet geldt sinds 1 januari en bepaalt dat verdachten bij hun eerste verhoor recht hebben op bijstand van een advocaat.

De Franstalige advocaten van de Brusselse balie zijn veel minder enthousiast over de werking: zij zijn op vrijdagavond 30 maart gestopt met de Salduzpermanenties, omdat ze na duizenden oproepen en ondanks beloftes van deze en de vorige minister over hun betaling nog helemaal niets ontvangen hebben.

'Het betalingsprobleem voor Salduz is zorgwekkend, maar het is maar het topje van de ijsberg', aldus Buyle. 'Het echte probleem is de vergoeding voor juridische bijstand in zijn globaliteit, zoals de betaling van pro-Deoadvocaten. De regering vergroot jaarlijks de toegankelijkheid van de rechtspraak door het inkomensplafond voor wie recht heeft op juridische bijstand op te trekken, en dat is een goede zaak. Het aantal dossiers neemt ook steeds toe. Maar tegelijk worden de vergoedingen voor de advocaten voor juridische bijstand almaar verlaagd: met 5 procent vorig jaar, met 10 procent dit jaar. Met Salduz zal het aantal dossiers nog toenemen. Als er niet snel een ministerieel besluit komt over de vergoedingen voor de Salduzpermanenties zal de Franstalige balie in de hoofdstad ook weigeren om enige andere juridische bijstand te verlenen en bijvoorbeeld geen pro-Deoadvocaten meer aanwijzen.

'Ik weet dat België veroordeeld kan worden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als we de Salduzwet niet naleven. Ik zou het zelfs bijna hopen. België gaat als lidstaat immers in de fout doordat het niet de financiële en politieke middelen ter beschikking stelt om de uitvoering van die wet mogelijk te maken.' (IVD)

In een reactie op een gelekt rapport van de Dienst Strafrechtelijk Beleid over de Salduzwet, toonde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) zich vorige week behoorlijk tevreden over de werking van de Salduzpermanenties. 'De nieuwe wet werkt. De organisatie werkt', aldus Turtelboom. De Salduzwet geldt sinds 1 januari en bepaalt dat verdachten bij hun eerste verhoor recht hebben op bijstand van een advocaat. De Franstalige advocaten van de Brusselse balie zijn veel minder enthousiast over de werking: zij zijn op vrijdagavond 30 maart gestopt met de Salduzpermanenties, omdat ze na duizenden oproepen en ondanks beloftes van deze en de vorige minister over hun betaling nog helemaal niets ontvangen hebben. 'Het betalingsprobleem voor Salduz is zorgwekkend, maar het is maar het topje van de ijsberg', aldus Buyle. 'Het echte probleem is de vergoeding voor juridische bijstand in zijn globaliteit, zoals de betaling van pro-Deoadvocaten. De regering vergroot jaarlijks de toegankelijkheid van de rechtspraak door het inkomensplafond voor wie recht heeft op juridische bijstand op te trekken, en dat is een goede zaak. Het aantal dossiers neemt ook steeds toe. Maar tegelijk worden de vergoedingen voor de advocaten voor juridische bijstand almaar verlaagd: met 5 procent vorig jaar, met 10 procent dit jaar. Met Salduz zal het aantal dossiers nog toenemen. Als er niet snel een ministerieel besluit komt over de vergoedingen voor de Salduzpermanenties zal de Franstalige balie in de hoofdstad ook weigeren om enige andere juridische bijstand te verlenen en bijvoorbeeld geen pro-Deoadvocaten meer aanwijzen. 'Ik weet dat België veroordeeld kan worden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als we de Salduzwet niet naleven. Ik zou het zelfs bijna hopen. België gaat als lidstaat immers in de fout doordat het niet de financiële en politieke middelen ter beschikking stelt om de uitvoering van die wet mogelijk te maken.' (IVD)