De Franstalige meerderheid in Linkebeek draagt tijdens de gemeenteraad van maandagavond opnieuw Damien Thiéry voor als kandidaat-burgemeester. Omdat de gemeenteraad na de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in december vorig jaar opnieuw geïnstalleerd wordt, eist Thiéry bovendien dat het mandaat van het Vlaams oppositielid Eric De Bruycker (Prolink) als dienstdoend burgemeester een einde neemt en hij terug aan de slag kan als waarnemend burgemeester.

In Linkebeek werden op 13 december vorig jaar nieuwe verkiezingen gehouden voor de zetels van de 13 (op een totaal van 15 raadszetels) Franstaligen die voordien ontslag namen uit protest tegen de benoeming door Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) van De Bruycker als burgemeester.

Homans had De Bruycker benoemd omdat de Franstaligen steeds opnieuw Thiéry hadden voorgedragen, terwijl de minister eerder tot twee keer toe zijn benoeming geweigerd had omwille van overtredingen van de taalwetten.

De Raad van State had Thiéry in beroep steeds ongelijk gegeven.

LB houdt vast aan Thiéry

Bij de verkiezingen van december haalde de LB-lijst van Thiéry 93,85 procent van de uitgebrachte stemmen, waardoor LB haar 13 zetels opnieuw won. Hoewel Homans reeds aangaf dat ze de beslissing om Thiéry opnieuw voor te dragen onmiddellijk zal vernietigen, houdt LB aan hem vast.

"Homans sprak zonder de nieuwe situatie waarin we ons bevinden na de verkiezingen en mijn argumentatie te onderzoeken. Ik ben ervan overtuigd dat we bij de Raad van State deze keer meer kans maken bij een beroep tegen een niet-benoeming. Zo hebben we in de aanloop naar deze verkiezingen perfect de nieuwe richtlijnen gevolgd die de Raad in zijn arrest had aangegeven", aldus Thiéry, die in afwachting van zijn benoeming onmiddellijk zijn ambt als waarnemend burgemeester wil opnemen.

Liesbeth Homans (N-VA), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, BELGA
Liesbeth Homans (N-VA), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur © BELGA

"De gemeentewet is zeer duidelijk dat het ambt van een dienstdoend burgemeester een einde neemt als een nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd".

De Bruycker is dienstdoend burgemeester sinds hij in november vorig jaar ontslag nam als burgemeester. De Franstalige schepen Yves Ghequière, die vorig jaar al eens door Homans tot burgemeester werd benoemd maar dat weigerde, steunt Thiéry in de burgemeestersvoordracht. G

hequière, die bij de verkiezingen in december met 958 voorkeurstemmen (Thiéry haalde er 1.200) een mooie score haalde, heeft net als Thiéry goede hoop dat de Raad van State dit keer de niet-benoeming door Homans zal teniet doen. "Ik zal echter onder geen beding meer aanvaarden dat er iemand anders dan uit onze Franstalige meerderheidsgroep - zij het iemand uit de Vlaamse oppositie of een regeringscommissaris - benoemd wordt tot burgemeester van Linkebeek. Die functie moet in de toekomst bij ons blijven", aldus Ghequière.

'Zal zich vertalen in meer gespannen communautair klimaat'

Rik Otten van de Vlaamse oppositie Prolink betreurt ten zeerste dat de Franstalige meerderheid terug Thiéry voordraagt. "Dit is niet goed voor de gemeente en zal zich lokaal weer vertalen in een meer gespannen communautair klimaat", aldus Otten, die zich voorts achter de inhoud schaart van de brief die Homans recent stuurde aan Linkebeek.

"Hierin zegt ze dat een nieuwe voordracht van Thiéry niet kan omwille van art.59 van het Gemeentedecreet dat stipuleert dat een burgemeester waarvan de benoeming geweigerd werd tijdens dezelfde legislatuur niet opnieuw kan worden voorgedragen. Homans wijst er ook op dat volgens art.62 van hetzelfde decreet De Bruycker ondanks zijn ontslag aanblijft als dienstdoend burgemeester tot er een opvolger benoemd is", aldus Otten.

In Linkebeek werden op 13 december vorig jaar nieuwe verkiezingen gehouden voor de zetels van de 13 (op een totaal van 15 raadszetels) Franstaligen die voordien ontslag namen uit protest tegen de benoeming door Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) van De Bruycker als burgemeester. Homans had De Bruycker benoemd omdat de Franstaligen steeds opnieuw Thiéry hadden voorgedragen, terwijl de minister eerder tot twee keer toe zijn benoeming geweigerd had omwille van overtredingen van de taalwetten. De Raad van State had Thiéry in beroep steeds ongelijk gegeven. Bij de verkiezingen van december haalde de LB-lijst van Thiéry 93,85 procent van de uitgebrachte stemmen, waardoor LB haar 13 zetels opnieuw won. Hoewel Homans reeds aangaf dat ze de beslissing om Thiéry opnieuw voor te dragen onmiddellijk zal vernietigen, houdt LB aan hem vast. "Homans sprak zonder de nieuwe situatie waarin we ons bevinden na de verkiezingen en mijn argumentatie te onderzoeken. Ik ben ervan overtuigd dat we bij de Raad van State deze keer meer kans maken bij een beroep tegen een niet-benoeming. Zo hebben we in de aanloop naar deze verkiezingen perfect de nieuwe richtlijnen gevolgd die de Raad in zijn arrest had aangegeven", aldus Thiéry, die in afwachting van zijn benoeming onmiddellijk zijn ambt als waarnemend burgemeester wil opnemen. "De gemeentewet is zeer duidelijk dat het ambt van een dienstdoend burgemeester een einde neemt als een nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd". De Bruycker is dienstdoend burgemeester sinds hij in november vorig jaar ontslag nam als burgemeester. De Franstalige schepen Yves Ghequière, die vorig jaar al eens door Homans tot burgemeester werd benoemd maar dat weigerde, steunt Thiéry in de burgemeestersvoordracht. Ghequière, die bij de verkiezingen in december met 958 voorkeurstemmen (Thiéry haalde er 1.200) een mooie score haalde, heeft net als Thiéry goede hoop dat de Raad van State dit keer de niet-benoeming door Homans zal teniet doen. "Ik zal echter onder geen beding meer aanvaarden dat er iemand anders dan uit onze Franstalige meerderheidsgroep - zij het iemand uit de Vlaamse oppositie of een regeringscommissaris - benoemd wordt tot burgemeester van Linkebeek. Die functie moet in de toekomst bij ons blijven", aldus Ghequière. Rik Otten van de Vlaamse oppositie Prolink betreurt ten zeerste dat de Franstalige meerderheid terug Thiéry voordraagt. "Dit is niet goed voor de gemeente en zal zich lokaal weer vertalen in een meer gespannen communautair klimaat", aldus Otten, die zich voorts achter de inhoud schaart van de brief die Homans recent stuurde aan Linkebeek. "Hierin zegt ze dat een nieuwe voordracht van Thiéry niet kan omwille van art.59 van het Gemeentedecreet dat stipuleert dat een burgemeester waarvan de benoeming geweigerd werd tijdens dezelfde legislatuur niet opnieuw kan worden voorgedragen. Homans wijst er ook op dat volgens art.62 van hetzelfde decreet De Bruycker ondanks zijn ontslag aanblijft als dienstdoend burgemeester tot er een opvolger benoemd is", aldus Otten.