De annualisering van de arbeidstijd, de versoepeling van de overurenregeling en de mogelijkheid om vakantiedagen te schenken "komen de werknemers rechtstreeks ten goede", benadrukte Chastel. "Deze hervormingen versterken de vrijheid en zijn goed voor werkgevers èn werknemers." Tijdens de toespraken ging ook heel wat aandacht naar de strijd tegen terrorisme en radicalisme. Premier Michel legde de nadruk op de neutraliteit van de staat: "In een democratie staat de mens steeds boven de wetten van god". Charles Michel kreeg steun van de Vlaamse zusterpartij Open Vld, die vertegenwoordigd was door partijvoorzitster Gwendolyn Rutten, Maggie De Block, Rik Daems en kersvers federaal staatssecretaris Philippe De Backer. "Meer dan ooit moet de liberale beweging achter de premier staan. Het is onze manier van leven die het doelwit is van de terroristen", verklaarde Rutten. Voor MR-voorzitter Chastel is de liberale familie de stabiele factor binnen de federale regering: "Wij geven het voorbeeld, wij tekenen de lijnen uit, wij bouwen en performantere, dynamischere en modernere staat uit". "De MR is de enige Franstalige politie formatie die in staat is de noodzakelijke hervormingen door te voeren, op economisch en sociaal vlak, maar ook inzake veiligheid", zei hij nog. (Belga)

De annualisering van de arbeidstijd, de versoepeling van de overurenregeling en de mogelijkheid om vakantiedagen te schenken "komen de werknemers rechtstreeks ten goede", benadrukte Chastel. "Deze hervormingen versterken de vrijheid en zijn goed voor werkgevers èn werknemers." Tijdens de toespraken ging ook heel wat aandacht naar de strijd tegen terrorisme en radicalisme. Premier Michel legde de nadruk op de neutraliteit van de staat: "In een democratie staat de mens steeds boven de wetten van god". Charles Michel kreeg steun van de Vlaamse zusterpartij Open Vld, die vertegenwoordigd was door partijvoorzitster Gwendolyn Rutten, Maggie De Block, Rik Daems en kersvers federaal staatssecretaris Philippe De Backer. "Meer dan ooit moet de liberale beweging achter de premier staan. Het is onze manier van leven die het doelwit is van de terroristen", verklaarde Rutten. Voor MR-voorzitter Chastel is de liberale familie de stabiele factor binnen de federale regering: "Wij geven het voorbeeld, wij tekenen de lijnen uit, wij bouwen en performantere, dynamischere en modernere staat uit". "De MR is de enige Franstalige politie formatie die in staat is de noodzakelijke hervormingen door te voeren, op economisch en sociaal vlak, maar ook inzake veiligheid", zei hij nog. (Belga)