Franstaligen die zich verkiesbaar stellen voor een partij die het einde van België nastreeft - aan Franstalige kant is de verbazing groot dat de N-VA erin is geslaagd een aantal jonge Franstaligen zover te krijgen. Het gaat om mensen als Anne-Laure Mouligneaux (de Franstalige woordvoerster van Jan Jambon) in Grimbergen, de student Maxime Van Impe in Beersel, en Laurent Mutambayi (kabinetsmedewerker van Theo Francken) in Molenbeek.
...

Franstaligen die zich verkiesbaar stellen voor een partij die het einde van België nastreeft - aan Franstalige kant is de verbazing groot dat de N-VA erin is geslaagd een aantal jonge Franstaligen zover te krijgen. Het gaat om mensen als Anne-Laure Mouligneaux (de Franstalige woordvoerster van Jan Jambon) in Grimbergen, de student Maxime Van Impe in Beersel, en Laurent Mutambayi (kabinetsmedewerker van Theo Francken) in Molenbeek. Franstalige N-VA-kandidaten in de Brusselse Rand verdedigen vol vuur de opvatting dat in de publieke ruimte in Vlaanderen Nederlands moet worden gesproken, en komen in hun verkiezingspropaganda op voor 'onze Vlaamse normen en waarden'. Tijdens een politiek debat op RTL liepen de emoties hoog op. Franstalige politieke tegenstanders vinden de Franstalige Vlaams-nationalisten landverraders. 'Je kunt er natuurlijk ook een bewijs van geslaagde integratie in zien,' lacht politicoloog Dave Sinardet, 'als Franstaligen het Vlaamsgezinde taalstandpunt gaan verdedigen.' In Brussel kan men zich sinds het Vlaams Blok en de van oorsprong Franstalige politiecommissaris Johan Demol niet meer zo'n uitgesproken charmeoffensief - tweetalige verkiezingscampagne, Franstalige kandidaten - tegenover de Franstaligen herinneren als dat van de N-VA vandaag. Sinardet: 'Het Brusselse verkiezingssysteem stoelt op een Vlaams-nationalistische logica. Er zijn aparte Franstalige en Nederlandstalige kiescolleges, zodat de veel talrijkere Franstalige kiezers niet mee de scores van de Vlaamse partijen zouden beïnvloeden. En dat systeem probeert uitgerekend de N-VA te omzeilen.' Om Franstalige kiezers aan te trekken, worden overigens ook de nationale boegbeelden Theo Francken en Jan Jambon in de Brusselse campagne volop uitgespeeld. Sinardet: 'Het is in de verkiezingsfolders met een vergrootglas zoeken naar de plaatselijke Brusselse kandidaten.' Maar de N-VA hoopt vooral in de Brusselse gewestverkiezingen van 2019 haar populariteit bij Franstalige kiezers te verzilveren. 'Ik zeg al jaren dat er aan Franstalige kant een markt is voor een partij zoals de N-VA, met een duidelijke law-and-orderboodschap en een hard migratiestandpunt', zegt Sinardet. 'Uit kiezersonderzoek blijkt dat Vlamingen en Franstaligen daarin weinig verschillen.' Als de N-VA er in 2019 in slaagt om boven op haar score van 2014 5 à 6 procent van de Franstalige kiezers in Brussel aan te trekken, dan behaalt de partij een meerderheid in de Nederlandstalige taalgroep in het Brussels Parlement en wordt ze incontournable voor de vorming van de volgende Brusselse regering. Een nachtmerrie voor Franstalige politici in de hoofdstad.