Vijf jaar lang is met man en macht gewerkt aan het pacte pour un enseignement d'excellence, de grote onderwijshervorming die het Franstalige onderwijs - dat in internationale vergelijkingen notoir slecht scoort - opnieuw op de sporen moet krijgen. Het pact heeft vele vaders, onder wie hoogleraar Dirk Jacobs, die er in de beginfase bij betrokken was. Het eindresultaat mag er volgens Jacobs zijn. 'Interessant is dat scholen verantwoording zullen moeten afleggen voor de prestaties van hun leerlingen, en plannen zullen moeten opstellen om e...