Bedoeling was om tegen 2037 een vierde terminal op de luchthaven te bouwen en zo de capaciteit te verhogen met 40 miljoen passagiers per jaar. Het kostenplaatje werd geschat tussen 7 en 9 miljard euro. Het kolossale project was een doorn in het oog van talloze milieubewegingen en lokale burgemeesters. De Franse regering zal de uitbater van de Parijse luchthavens, Groupe ADP, nu vragen om een nieuw project uit te werken, "meer coherent" met haar doelstellingen op het vlak van de strijd tegen de klimaatopwarming en de bescherming van het milieu. Volgens Pompili mag de focus niet langer liggen op groei van de capaciteit van Roissy. "We zullen nog altijd vliegtuigen nodig hebben, maar het gaat erom de luchtvaartsector meer beredeneerd te gebruiken, en de uitstoot van broeikasgassen in de sector naar beneden te krijgen", aldus de minister in Le Monde. (Belga)

Bedoeling was om tegen 2037 een vierde terminal op de luchthaven te bouwen en zo de capaciteit te verhogen met 40 miljoen passagiers per jaar. Het kostenplaatje werd geschat tussen 7 en 9 miljard euro. Het kolossale project was een doorn in het oog van talloze milieubewegingen en lokale burgemeesters. De Franse regering zal de uitbater van de Parijse luchthavens, Groupe ADP, nu vragen om een nieuw project uit te werken, "meer coherent" met haar doelstellingen op het vlak van de strijd tegen de klimaatopwarming en de bescherming van het milieu. Volgens Pompili mag de focus niet langer liggen op groei van de capaciteit van Roissy. "We zullen nog altijd vliegtuigen nodig hebben, maar het gaat erom de luchtvaartsector meer beredeneerd te gebruiken, en de uitstoot van broeikasgassen in de sector naar beneden te krijgen", aldus de minister in Le Monde. (Belga)