Het rapport werd door de commissie Buitenlandse Zaken van het Franse parlement opgesteld. Het bevat enkele bijzonder harde uitspraken over Vlaanderen. Minister-president Peeters noemde het rapport al "onvolledig en eenzijdig" en heeft de Vlaamse vertegenwoordiger in Parijs gevraagd de betrokken parlementscommissie extra informatie te geven. Terwijl het eerste deel van het rapport volgens N-VA nog meevalt, zou vooral het tweede deel, met de reacties van politici en de duiding door de rapporteurs in de commissie, problematischer zijn. Daar brengen zij een eenzijdig, tendentieus beeld van Vlaanderen gezien door een francofone bril dat bovendien getuigt van een misprijzen van Vlaanderen, vindt de partij. "De rapporteurs hebben haast uitsluitend een beroep gedaan op Franstalige pers en academici", zegt Van Overmeire. Het is vooral de interpretatie en duiding door de rapporteurs die hem tegen de borst stoot. "Ze nemen niet enkel de N-VA in het vizier maar tackelen ook de andere Vlaamse partijen. Bovendien worden Vlaanderen en de Vlamingen als geheel geviseerd. Men veralgemeent en vergroot de gekende francofone vooroordelen en gaat voorbij aan de concrete realiteit in Vlaanderen." N-VA vindt het ook "nogal kras" dat "een gemeenschap die elk jaar 6 à 10 miljard euro aan transfers schenkt aan een andere gemeenschap", egoïstisch wordt genoemd. "Zeker als men weet dat we al decennia in ruil een federaal beleid opgedrongen krijgen dat totaal niet beantwoordt aan de wensen van de Vlaamse kiezers, op sociaal-economisch vlak noch op het vlak van justitie en asiel en migratie". (LOD)

Het rapport werd door de commissie Buitenlandse Zaken van het Franse parlement opgesteld. Het bevat enkele bijzonder harde uitspraken over Vlaanderen. Minister-president Peeters noemde het rapport al "onvolledig en eenzijdig" en heeft de Vlaamse vertegenwoordiger in Parijs gevraagd de betrokken parlementscommissie extra informatie te geven. Terwijl het eerste deel van het rapport volgens N-VA nog meevalt, zou vooral het tweede deel, met de reacties van politici en de duiding door de rapporteurs in de commissie, problematischer zijn. Daar brengen zij een eenzijdig, tendentieus beeld van Vlaanderen gezien door een francofone bril dat bovendien getuigt van een misprijzen van Vlaanderen, vindt de partij. "De rapporteurs hebben haast uitsluitend een beroep gedaan op Franstalige pers en academici", zegt Van Overmeire. Het is vooral de interpretatie en duiding door de rapporteurs die hem tegen de borst stoot. "Ze nemen niet enkel de N-VA in het vizier maar tackelen ook de andere Vlaamse partijen. Bovendien worden Vlaanderen en de Vlamingen als geheel geviseerd. Men veralgemeent en vergroot de gekende francofone vooroordelen en gaat voorbij aan de concrete realiteit in Vlaanderen." N-VA vindt het ook "nogal kras" dat "een gemeenschap die elk jaar 6 à 10 miljard euro aan transfers schenkt aan een andere gemeenschap", egoïstisch wordt genoemd. "Zeker als men weet dat we al decennia in ruil een federaal beleid opgedrongen krijgen dat totaal niet beantwoordt aan de wensen van de Vlaamse kiezers, op sociaal-economisch vlak noch op het vlak van justitie en asiel en migratie". (LOD)