De premier bevestigde voorts de verhoging van de taksen op brandstof vanaf 1 januari tegelijk met een systeem dat bedoeld is om de impact te beperken. Ook liet hij weten dat er geen extra stimulans komt voor het minimumloon, maar enkel een wettelijke opwaardering. "Ons beleid is niet om extra impulsen te geven aan het minimumloon, ons beleid is om ervoor te zorgen dat werk loont", luidde het. Philippe wees er nog op dat de nettolonen in oktober met de daling van de werknemersbijdragen zijn gestegen. (Belga)

De premier bevestigde voorts de verhoging van de taksen op brandstof vanaf 1 januari tegelijk met een systeem dat bedoeld is om de impact te beperken. Ook liet hij weten dat er geen extra stimulans komt voor het minimumloon, maar enkel een wettelijke opwaardering. "Ons beleid is niet om extra impulsen te geven aan het minimumloon, ons beleid is om ervoor te zorgen dat werk loont", luidde het. Philippe wees er nog op dat de nettolonen in oktober met de daling van de werknemersbijdragen zijn gestegen. (Belga)