"Ondanks de wet bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Frankrijk nog steeds 25 procent. Om die onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen, heeft Libération besloten om, voor één dag, die ongelijke verhouding ook door te trekken naar de verkoopprijs", schrijft de krant op haar voorpagina. Aanvankelijk wilde het blad vrouwen minder laten betalen vandaag, maar dat zou te erg hebben geleken op het geven van een aalmoes, klinkt het in de krant. Het dagblad geeft overigens ootmoedig toe dat het zich voor dit initiatief liet inspireren op een gelijkaardige actie van het Canadese maandblad Maclean's. Eventuele meeropbrengsten van vandaag worden doorgestort aan de Franse organisatie Laboratoire de l'égalité. Hoewel het principe "gelijk werk, gelijk loon" al sinds 45 jaar in de Franse wet staat ingeschreven, blijkt er in werkelijkheid tussen mannen en vrouwen die zich in dezelfde werksituatie bevinden (anciënniteit, werkregime, functie, ...) nog steeds een loonkloof van 9 procent te bestaan. Rekening houdend met onder andere het feit dat vrouwen ook veel vaker deeltijds aan de slag zijn, verhoogt die loonkloof naar ruim 25 procent. (Belga)

"Ondanks de wet bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Frankrijk nog steeds 25 procent. Om die onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen, heeft Libération besloten om, voor één dag, die ongelijke verhouding ook door te trekken naar de verkoopprijs", schrijft de krant op haar voorpagina. Aanvankelijk wilde het blad vrouwen minder laten betalen vandaag, maar dat zou te erg hebben geleken op het geven van een aalmoes, klinkt het in de krant. Het dagblad geeft overigens ootmoedig toe dat het zich voor dit initiatief liet inspireren op een gelijkaardige actie van het Canadese maandblad Maclean's. Eventuele meeropbrengsten van vandaag worden doorgestort aan de Franse organisatie Laboratoire de l'égalité. Hoewel het principe "gelijk werk, gelijk loon" al sinds 45 jaar in de Franse wet staat ingeschreven, blijkt er in werkelijkheid tussen mannen en vrouwen die zich in dezelfde werksituatie bevinden (anciënniteit, werkregime, functie, ...) nog steeds een loonkloof van 9 procent te bestaan. Rekening houdend met onder andere het feit dat vrouwen ook veel vaker deeltijds aan de slag zijn, verhoogt die loonkloof naar ruim 25 procent. (Belga)