"Die sterilisatiemethode is niet toegelaten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, want het product is kankerverwekkend voor de mens", aldus het ministerie. (OSN)

"Die sterilisatiemethode is niet toegelaten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, want het product is kankerverwekkend voor de mens", aldus het ministerie. (OSN)